Skip to main content
Ügyfélkapu bejelentkezés
Ügyfélkapu bejelentkezés

Jogi nyilatkozat

Jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Pannon Kincstár Kft. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 47., cégjegyzékszám: 01-9-993186); a továbbiakban Üzemeltető.A www.pannonkincstar.hu elnevezés alatt elérhető szolgáltatás internetszolgáltatás, annak bármely oldala megnyitásával a felhasználó elfogadja a jelen jogi nyilatkozatban és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat függetlenül attól, hogy a felhasználó nem regisztrált felhasználója, előfizetője a honlapok egyik szolgáltatásának sem. Amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, kérjük, ne nyissa meg a weboldalt.A weboldallal kapcsolatosan bármely kérdésben kérjük, forduljon az üzemetetőhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:e-mail: [email protected]
telefonszám: +36 1 577 8311
levelezési cím: 1056 Budapest Váci utca 47.

A weboldal tartalma, kapcsolódó oldalak

Az üzemeltető jogosult egyoldalúan a weboldal tartalmának, illetve szolgáltatásainak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, elírásért, hiányosságért, ez ezekből eredő károkért, nem vállal továbbá felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található információkhoz való hozzáférésből, ennek elmaradásából vagy ezek felhasználásából eredő károkért.
A weboldalon szereplő információk tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek. A weboldalon található információn alapuló döntés és annak minden jogkövetkezménye kizárólag a felhasználó saját felelőssége és kockázata.

Az üzemeltető megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldalak használatából, használata elmaradásából, működési hibájából, hiányosságából, működésre képtelen állapotából eredő, vagy harmadik személy általi jogosulatlan hozzáférésből, számítógépes vírusból, adattovábbítási késedelemből, vagy hibából eredő vagy más hasonló okból származó kárért, költségért.

Az üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy a weboldalról külső honlapok elérhetőek, melyek tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget.

Az üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy egyes szolgáltatásai egyedi azonosító fájlt, úgynevezett cookie-t helyeznek el a felhasználó számítógépén. Ennek megtörténtéről a felhasználó nem kap külön értesítést. A cookie-k kizárólag a felhasználó technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatásaink működtetését szolgálják, azokat más célra az üzemeltető nem veszi igénybe.

A cookie-fogadás felhasználói tiltása – amelynek pontos módjáról a böngésző útmutatója ad eligazítást – az üzemeltető szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya, azonban a weblap személyre szabható szolgáltatásait igénybe venni és a regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges. A jelen weboldal használatával a felhasználó hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben és az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott módon és meghatározott célokra.

Szellemi tulajdon és szerzői jog

A weboldalon található teljes képi, hang és szöveges tartalom és annak minden eleme, valamint ezek rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos mindennemű megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és egyéb elemek az üzemeltető szellemi tulajdonát képezik.

A weboldalon található tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak, ezeknek bármilyen – a személyes használatot meghaladó mértékű – felhasználása kizárólag az üzemeltető írásos engedélyével lehetséges. Az üzemeltető ezzel kapcsolatosan minden jogot magának fenntart.

A weboldalakon található bármely tartalom, vagy annak egy részének megváltoztatása, átdolgozása, más műbe vagy tartalomba való beillesztése, kereskedelemi célból megvalósuló, bármilyen formában vagy eljárással történő másolása, sokszorosítása, forgalomba hozatala, átruházása, vagy egyéb módon történő hasznosítása szigorúan tilos.

A jogosulatlan felhasználás szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel jár. Az üzemeltető minden jogsértéssel szemben fellép.

Adatvédelem

Az üzemeltető a jogszabályok keretei között biztosítja a felhasználók személyes adatai online védelmét. A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a weboldalon található adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a weboldalra történő belépéssel, illetve a weboldal használatával a felhasználó elfogadja az adatvédelmi tájékozatóban és jelen jogi nyilatkozatban foglaltakat.

A weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy annak ellenére, hogy az üzemeltető jogszabályi kötelezettségének eleget tesz az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megelőzése és megakadályozása érdekében, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Az üzemeltető jogszerű eljárása ellenére bekövetkező jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés bekövetkezése esetén az üzemeltető nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Az üzemeltető jogosult jelen Jogi nyilatkozatot egyoldalúan módosítani, a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Budapest, 2015. június 27.