Skip to main content
Ügyfélkapu bejelentkezés
Ügyfélkapu bejelentkezés

OKTATÓINK

Farkas-Simon Brigitta, Pannon Kincstár, oktató

Simon Brigitta

tanító, osztályfőnök Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

„Míg megnövök, engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, ki nem csak hallani, de érteni akar, hogy közel legyen a szívdobogásunk.” (Birtalan Ferenc)

Szakterületeim: pedagógia, pszichológia, oktatási intézmények, gondozás-és egészségnevelés, szabadidő szervezés

Alapelvem, hogy a gyermek tanítása a legfontosabb, és egyben a legszebb dolog a világon.

Diplomámat az ELTE tanító karán szereztem.

A kisgyerekek tanítása és nevelése kapcsán egyik legfontosabb módszerem a játékosság. Óráimon a képességfejlesztés nagy hangsúlyt kap, de a tananyag nem lehet fontosabb, mint a gyerekek toleranciára, segítségnyújtásra, együttműködésre nevelése. A tanulókat a logikus gondolkodásra, az emberi kapcsolatok tudatos megteremtésére, a természetet és társait óvó magatartás kialakítására igyekszem tanítani.

A Pannon Kincstárban 2015-től oktatom tantárgyaimat.

„Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye.”
(Örkény István)

Feladatomnak tartom, hogy Örkény István szavaival megfogalmazottakat, a leendő első osztályosainkban meghagyjam és erősítsem. S gyakorlati tapasztalataim alapján, ezeket a módszereket adjam át a leendő pedagógiai/gyógypedagógiai és családsegítő munkatársaknak, illetve azoknak, akik a pedagógia szakterületén helyezkednek el.

Vissza