Gyógypedagógiai asszisztens képzés visszanézhető órákkal és ONLINE jegyzetekkel

A korábbi OKJ 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzés megszűnt, helyette végezd el megújult, államilag elismert szakmai képzésünket ONLINE!

Ajánlataink

JÚLIUSI AJÁNLATAINK

Szombati csoportMost Popular

Egyösszegű tandíjbefizetés esetén: 129 000 Ft

Ft
 • Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
 • 5 hónap
 • Oktatási napok: hetente szombaton ONLINE elméleti oktatás 8:00-18:00 között
 • Jelentkezési határidó: 2024. június 28.
 • Beiratkozás: folyamatosan ONLINE formában!
 • Kezdés: 2024. július 6. – BIZTOSAN INDUL!
 • Tandíj részletekben*: 5×29 900 Ft – Részletek ITT!
 • Szakmai vizsgai várható időpontja*: 2024. december, melyre vizsgagaranciát* adunk
Jelentkezem Tudj meg többet!

Hétköznapi csoportMost Popular

Egyösszegű tandíjbefizetés esetén: 129 000 Ft

Ft
 • Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
 • 5 hónap
 • Oktatási napok: hetente kedden és csütörtökön ONLINE elméleti oktatás 17:00-19:40 között
 • Jelentkezési határidó: 2024. június 28.
 • Beiratkozás: folyamatosan ONLINE formában!
 • Kezdés: 2024. július 6.
 • Tandíj részletekben*: 5×29 900 Ft – Részletek ITT!
 • Szakmai vizsgai várható időpontja*: 2024. december, melyre vizsgagaranciát* adunk
Jelentkezem Tudj meg többet!

* – További infó a GYIK-ben.

Miért legyél gyógypedagógiai asszisztens?

Oktatóink

Pannon Kincstár, Gyírkis Ágnes, Gyógypedagógiai tanár, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi Tagintézménye

Gyírkis Ágnes

Gyógypedagógiai tanár, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi Tagintézménye

Bemutatkozás

Ahhoz, hogy nagy dolgokat vigyünk végbe, nem csupán cselekednünk kell, de álmodnunk is, és nem csupán terveznünk, de hinnünk is.”
(Anatole France)

Szakterületeim: pedagógia, gyógypedagógiai ismeretek, kisgyermeknevelés.

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán gyógypedagógiai tanárként szurdopedagógia és oligofrénpedagógia szakirányon végeztem. Ezt megelőzően négy évig dolgoztam bölcsődei gondozónőként. Tanári pályámat a Siketek Általános Iskolájában kezdtem nevelőtanárként. A Bölcsődék Országos Módszertani Intézetben szakmai kísérletek módszerek kidolgozásában, kipróbálásában, az Országos Család és Gyermekvédelmi Intézetben képzések tervezésében, szervezésében, alapellátási módszertan kidolgozásában, a Nemzeti Család és Gyermekvédelmi Intézetben törvény előkészítésben vettem részt.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szakvizsgáztam, gyógypedagógiai szakértő és mesterpedagógus vagyok.

Szociális szakképzési, gyógypedagógiai és gyermekvédelmi szakértőként mintegy tíz évig foglalkoztam bölcsődei korai fejlesztéssel, felnőttoktatással. 12 évig dolgoztam ambuláns korai fejlesztőként. A 2021-es tanévtől tankötelezett gyerekek, fiatalok vizsgálatában és terápiás ellátásban veszek részt.

Több mint egy évtizede tanítok a Pannonban. Úgy gondolom, oktatóként mindenkinek van valamilyen célja, ami mozgatja, motiválja, én azt tartom célomnak, hogy segítsem tanítványaimat a gyermekek megismerésének útján.  Felkészítsem őket arra, hogy felismerjék, ha egy gyermeknek segítségre van szüksége. Tudják, hogyan segíthetik a gyermekeket abban, hogy kinyílhassanak a külvilág felé. Szívügyem, hogy a fejlődés támogatása akkor eredményes, ha ebben a gyermek családja is részt vesz, ehhez segítségre, bíztatásra, támogatásra, ötletekre, útmutatásra van szükségük. Nagyszerű dolgok születhetnek, ha akarunk, merünk együttműködni.  Szeretném ezt a szemléletet átadni az óráimon.

Suskó Nikoletta Tanácsadó szakpszichológus Pannon Kincstár, oktató

Susko Nikoletta

Tanácsadó szakpszichológus

Bemutatkozás

Amíg élünk, addig VAN lehetőségünk: szeretni, fejlődni, felismerni, s ha kell változtatni.

Szakterületeim: pszichológia – ezen belül sokféle terület, pl. pszichológia alapja, pszichológiai alapismeretek, pszichológiai és pedagógiai ismeretek.

2008-ban szakmai pályafutásomat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődéknél kezdtem, ahol egyaránt foglalkoztam a bölcsődékbe járó gyermekekkel és szüleikkel, valamint a bölcsődék dolgozóival. 2009-től a bölcsődékkel párhuzamosan részese lehettem a Józsefvárosi Biztos Kezdet Gyerekház munkájának is. Ezen kívül szakmai tapasztalatot szereztem még a Diótörés Alapítvány Szenvedélybeteg Alacsonyküszöbű ellátásában, ahol 2015-től foglalkoztam nehéz sorsú (volt államigondozott, hajléktalan, szenvedélybeteg és/vagy pszichiátriai beteg) fiatalokkal egyéni és csoportos keretek között.

2014-től tanítok a Pannon Kincstárban, legtöbbször kisgyermeknevelő csoportokat és szociális területen képződőket. Szeretem, hogy a tananyag mellet merünk és tudunk együtt gondolkodni, hogy még az online tancsoport is tud olyan közeg lenni, ahol a hallgatók megoszthatják saját gyakorlati tapasztalataikat, kérdéseiket, kételyeiket és mindezekből építkezhetünk.

Jelenleg magánrendelés keretében dolgozom felnőttekkel.

Szőts Etelka Gyógypedagógus Pannon Kincstár, oktató

Szőts Etelka

Gyógypedagógus

Bemutatkozás

„Teljes joguk van embermódra élni
a Véletlen hínárából kimentett
sebzetteknek a Törvény terén,
joguk van játszani, remélni, látni,
tanulni, emlékezni, hinni, tenni
lebírni tébolyt és kora halált”

(Garai Gábor)

Több mint három és fél évtizede dolgozom gyógypedagógusként, jelenleg egy budapesti, 3. kerületi szegregált iskolában foglalkozom tanulásban akadályozott és mentálisan sérült gyermekekkel, beosztásom szerint gyógypedagógus-osztályfőnök vagyok.

Eredeti végzettségeim: óvónő, oligofrén szakos gyógypedagógiai tanár és mentálhigiénés szakember.

Elsősorban a serdülő korosztállyal foglalkozom, az 5-8. osztályos gyerekeket tanítom a készségtantárgyakon kívül minden tantárgyból, így lehetőségem van az oktatási-nevelési feladatokon túl az igazi közösségépítésre is. Nagyon nyitott vagyok az új tanítási módszerek és eszközök tekintetében. Folyamatosan bővítem a tudásomat az IKT területén, amelynek igen nagy jelentőséget tulajdonítok. Ezen eszközök játékosságának köszönhetően több sikerélményhez jutnak a tanítványaim, ami elengedhetetlenül fontos, főleg abban az intézményben, ahol dolgozom, hiszen többségében állami nevelt gyerekekről van szó.

Igazi hivatásként tekintek a munkámra. Szerencsésnek mondhatom magam, mert mindig érnek olyan ingerek, élmények, visszacsatolások, amelyek abszolút megvédtek, és jelenleg is megvédnek a kiégéstől. Számomra a legnagyobb sikert az jelenti, hogy tanítványaim nagy többségével a mai napig tartom a kapcsolatot. Nagyon sokukra büszke lehetek, mert a gyermekkorukban általam kapott tudáson kívül a pozitív értékek is megszilárdultak, ezáltal hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak.

Hogyan fog gyógypedagógiai asszisztensként kinézni egy napod?

A gyógypedagógiai asszisztens bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat. A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében vég- 2 zett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg. A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információk gyűjtésére
 • empátiára, toleranciára
 • adekvát kommunikációra
 • konfliktusmegoldásra
 • a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére
 • gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására
 • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására
 • hatékony munkára a gyógypedagógussal együttműködve
 • nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására
 • foglalkozások eszközeinek előkészítésére
 • differenciált bánásmódra
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
 • a gyógypedagógus/pedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására
 • ügyeleti feladatok ellátására
 • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

Miből áll a képzés?

Jelentkezem

Tananyagegységek

Gyakran ismételt kérdések

Fizetés

 • Családi kedvezmény: A képzés megkezdésekor GYED/GYES/GYET vagy GYOD -n lévő kismamák 10% kedvezményt igényelhetnek. A kedvezmény igénybevételének feltétele a gyermek anyakönyvi kivonatának feltöltése Ügyfélkapunkra a beiratkozást követően. (A kedvezmény részletfizetés és egyösszegű fizetés választása esetén is egyaránt érvényes.)
 • A képzés megkezdésekor regisztrált munkanélküliek 10% kedvezményt igényelhetnek, melyről érvényes dokumentumot a beiratkozást követően az Ügyfélkapun keresztül kell feltöltened. (A kedvezmény részletfizetés és egyösszegű fizetés választása esetén is egyaránt érvényes.)
 • Csoportos kedvezmény: hozz magaddal még legalább egy olyan jelentkezőt, aki veled együtt beiratkozik a képzésre, és a tandíj összegéből 10% kedvezményt adunk neked és annak is, akit hoztál. A kedvezményt csak új tanulóink vehetik igénybe, akik korábban nem jártak a Pannon Kincstárba. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy online jelentkezéskor a megjegyzés rovatban mindenkinél szerepeljen a csoportos kedvezményt igénybevevők neve, azaz, akikkel együtt fogtok beiratkozni.
 • Visszatérő-tanulói kedvezmény: 10% kedvezményt biztosítunk azon tanulóink számára, akik a második képzést is Iskolánkban végzik. A kedvezményt a korábban megszerzett Pannon Kincstár által kiállított bizonyítvány/tanúsítvány feltöltésével lehet igényelni. (A kedvezmény részletfizetés és egyösszegű fizetés választása esetén is egyaránt érvényes.)
 • A fenti kedvezményeink nem összevonhatóak egymással! Továbbá kedvezményes időszak (pl. Early Bird, akciós ár és más promóciók) alatt a fenti kedvezmények nem érvényesíthetők!
  A képzés elindulása előtt e-szerződést kötünk. Az e-szerződés részletesen tartalmazza mikor és milyen összegben kell teljesítened a tandíjat, vizsgadíjat.
  Az e-szerződés aláírását követően hozzáférést biztosítunk elektronikus portálunkhoz, az Ügyfélkapuhoz. Az Ügyfélkapun keresztül lehetőséged nyílik azonnali jóváírás mellett bankkártyával fizetni. Mivel a bankkártyás fizetés mögött egy 256 bites titkosítás gondoskodik adataid védelméről, így elmondhatjuk, hogy ez a fizetési forma a leggyorsabb és legbiztonságosabb. Ha mégis inkább más fizetési lehetőséget választanál, úgy átutalással is fizethetsz, így azonban néhány munkanap is eltelhet, amíg a jóváírást te is láthatod a rendszerben.
  Az e-szerződés aláírását követően hozzáférést biztosítunk elektronikus portálunkhoz, az Ügyfélkapuhoz. Az első belépést követően tudod kiválasztani a fizetés módját, illetve azt, hogy Te vagy a munkáltatód/cég fizeti majd a tandíjat. Céges befizetés esetén az adószámra mindenképpen szükség lesz. Amennyiben a céges befizetést választod, úgy a havi részletekben történő fizetés helyett a varázsló által felkínált fizetési ütemezés elérhető.

  Jelentkezés

  A beérkezett jelentkezésedet feldolgozzunk, majd elektronikus úton szerződést kötünk. Az e-szerződést az eszerzodes.hu -n keresztül küldjük ki a jelentkezéskor megadott e-mail címedre.
  A képzés indulása előtt legkésőbb 2 héttel jelentkezünk az e-szerződéseddel. Amennyiben, képzésünk mellett a „BIZTOSAN INDUL!” feliratot látod, akkor a jelentkezésed után 1 perccel máris küldjük az e-szerződésedet. FONTOS: e-szerződést csak a személyes adatok megadása esetén tudunk küldeni! Ha elfelejtetted volna megadni személyes adataidat a jelentkezéskor, arra kérünk, hogy ismét küldd el nekünk a jelentkezésedet a kitöltött adataiddal.
  Az e-szerződés aláírását követően hozzáférést biztosítunk elektronikus portálunkhoz, az Ügyfélkapuhoz. Az első belépés alkalmával egy pár kattintásos varázsló segítségével tudod kiválasztani a kívánt fizetés módját, itt adhatod meg a költségviselőt (magánszemély, cég), itt tudod feltölteni a kedvezmény igénybevételéhez a szükséges dokumentumokat, nem utolsó sorban csatolnod kell személyes okmányaid befotózott képét.
  Amennyiben nem érkezett meg az e-szerződés az e-mail címedre, vagy elakadtál az e-szerződés aláírásával, kérünk, keresd fel a képzés dedikált ügyintézőjét.
  Nem, az iskolai rendszeren kívüli felnőttképzésben sajnos nem jár a diákigazolvány.

  A képzés menete

  Az Ügyfélkapu / Órarend menü alatt a tanóra előtt 15 perccel elérhetővé válik az „Ugrás az online közvetítésre!” ikon, mely egy kattintással az ONLINE órára csatlakozik. Az ONLINE órához nincs szükség előre telepített szoftverre/applikációra, sőt, a magyar nyelvű környezet könnyen kiismerhető lesz. Ha az ONLINE órához nem tudsz csatlakozni, mert közbeszólt éppen az élet, akkor lehetőséged van az órát visszanézni, ezzel is szeretnénk rugalmasabbá és személyre szabottá tenni a képzés.
  A tanórák jegyzeteit az Ügyfélkapu / Órarend menü alatt a Csatolmányok oszlopban találod. A képzéshez tartozó központi tananyagot az Ügyfélkapu / Letöltések menü alól nyithatod meg.
  A képzéssel kapcsolatban általános tájékoztatóinkat az Ügyfélkapu / Letöltések menü alatt találod. Továbbá a képzés tanulmányi referense rendszeresen, előre kiírt időpontban ONLINE tájékoztatót tart. Iskolánk hivatalos kommunikációs csatornája az e-mail. A képzés ideje alatt minden információt e-mailen küldünk meg, és arra kérünk Téged, hogy megkereséseidet lehetőség szerint e-mailen címezd felénk.

  Vizsgázás

  A szakmai vizsga hasonlóan működik, mint a jogosítvány megszerzése. A képzés sikeres teljesítése esetén annak eredményeiről tanúsítványt állítunk ki számodra, amellyel a központi vizsgaszervezőnél jelentkezhetsz szakmai vizsgára. A vizsga pontos idejéről és annak helyszínéről a központi vizsgaközpont tud bővebb információval szolgálni.
  A vizsgára bocsátás feltétele a sikeres ágazati alapvizsga és a leadott portfólió. A vizsgán írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarész lesz.
  A vizsgabizottság az iskolától független, külsős vizsgáztatókból áll. A szakmai vizsgára minimum 2 főből álló vizsgabizottságot delegál a vizsgaközpont. A vizsgabizottság szakmájukat aktívan gyakorló szakemberekből áll majd, akik mindannyian gyakorlott vizsgáztatók.
  Ehhez a képzéshez tartozó vizsgát egy független, állami vizsgaközpontban kell letenni. Az állami vizsgaközpont vizsgadíja tapasztalataink szerint 40-60 000 Forint között van. A fő szabály az, hogy minden vizsgázó egyedül jelentkezik a vizsgaközpontnál és fizeti be a vizsga díját. Ha van rá lehetőség, akkor mi megpróbáljuk a csoportos jelentkezést, és azt, hogy a vizsgadíjat mi szedjük be és mi utaljuk tovább a vizsgaközpontnak. Természetesen ez nem zárja ki az egyéni ügyintézést. Igyekszünk a csoportodnak is biztosítani, hogy egyszerre tudjatok vizsgázni mindannyian. A vizsgázáshoz minden segítséget megadunk, kérdéseiddel nyugodtan fordulhatsz a tanulmányi referenshez is.
  Ez országról-országra változik. Van, ahol elég a bizonyítvány fordítása, van ahol az EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő kell és olyan is van, ahol egy megfeleltetési eljárást tartanak. Természetesen minden esetben segítünk a szükséges igazolásokkal.
  A sikeres vizsgát sajnos nem tudjuk garantálni, de arra törekszünk, hogy minden tanulónk elsőre sikeresen vizsgázzon. Amennyiben ez mégsem sikerül, akkor lép életbe a vizsgagarancia, mely érvényes az összes képzésünkre. Így a sikertelen vizsgát követően 1 évig jogosult vagy ingyenesen bekapcsolódni a következő vizsgázó osztály képzésébe. Ezzel segítünk téged abban, hogy minél hamarabb sikeresen le tudj vizsgázni, ha esetleg elsőre nem sikerül. További információt a tanulmányi referenstől tudhatsz meg a vizsgagaranciával kapcsolatban.
  Jelentkezem

  Bónuszok

  több, mint 30.000 Ft értékben

  Miért nálunk végezd el?

  A Pannon Kincstár Humán Szakképző Központban több mint 15 éve biztosítjuk az utánpótlást a segítő szakmák, valamint a pénzügyi, jogi, logisztikai és más gazdasági szakterületek számára.

  A nálunk végzett tanulókkal és a szakmájukban is aktívan dolgozó oktatóinkkal az elmúlt évek alatt hatalmasra nőtt a szakmai családunk.

  Igyekszünk úgy alakítani képzési palettánkat, hogy időben felkészüljünk a változó helyzetekre és mindig magas szintű, piacképes tudást nyújtsunk.

  KÖZÖS TANULÁS, SZAKÉRTŐ TANÁROK, VISSZANÉZHETŐ ÓRÁK!

  Online foglalkozásaink során aktív tanári jelenlét mellett otthonodból tehetsz szert a naprakész és mély szakmai tudásra. Fontos, hogy óráinkon olyan szakemberektől tanulhatsz, akik szakterületükön is aktívan végzik hivatásukat. Mindezek nemcsak a sikeres vizsgához segítenek hozzá, hanem ahhoz is, hogy a munka világába csöppenve valóban helyt tudj állni.

  Ha az élet úgy hozza és ki kell hagynod egy tanórát, akkor eléred visszanézhető formában a teljes órai anyagot. A felkészüléshez használhatod a tanáraid által feltöltött, online elérhető jegyzeteket is!

  Mindezek célja, hogy a képzés során életed ritmusához alkalmazkodva tudd a tanuláshoz szükséges időt is beilleszteni a mindennapokba!

  VÁLSÁGÁLLÓ SZAKMA

  Nem sok szakma válságálló, de pedagógiai szakemberekre mindig szükség lesz, sőt, most nagyobb szükség van, mint valaha.

  FEKTESS A JÖVŐBE

  Ennyire kedvező körülmények még sosem voltak ahhoz, hogy a saját tudásod egy következő szintre emeld, új szakmát sajátíts el és új lehetőséget nyiss az életedben.

  Ismerj meg minket jobban!

  Nézd meg a bemutatkozó videónkat!

  Dedikált ügyintéződ

  Az alábbi témákkal fordulhatsz hozzám telefonon vagy e-mailben:

  • a képzés menetével,
  • beiratkozással,
  • gyakorlattal

  kapcsolatos tudnivalók, vagy egyéb, a képzéshez fűződő kérdések.

  Krmpotity Nikolette a Pannon Kincstár tanulmányi referense. Kitartás, türelem, és az emberek felé irányuló kedvesség jellemzi. Intelligens vállalkozó.

  Krmpotity Nikolette

  tanulmányi referens

  Kérdés esetén, kérünk, írj e-mailt a [email protected] e-mail címre, mely megkeresésekre 2 munkanapon belül válaszolunk! Ügyfélfogadási időben telefonon is elérsz:
  +36 1 577 8313

  Ügyfélfogadási idő:
  Kedd-Péntek: 12:30-16:30
  Szombat: 7:30-15:30

  A KÉPZÉS ADATAI:

  Képzés megnevezése:
  Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)

  Programkövetelmény azonosító száma:
  01194001

  Engedélyszám:
  E/2020/000119