Biztonságszervező képzés visszanézhető órákkal és ONLINE jegyzetekkel

Lépj szintet, legyél specialista! Végezd el a Személy- és vagyonőr képzés következő szintjét a megújult, államilag elismert Biztonságszervező szakmai képzésünket ONLINE!

Ajánlataink

SZEPTEMBERI AJÁNLATAINK

Hétvégi csoportMost Popular

Egyösszegű tandíjbefizetés esetén: 99 000 Ft

Ft
 • Jelentkezés feltétele: befejezett középiskolai tanulmányok és minden olyan végzettség/szakképesítés, amelynek birtokában személy- és vagyonőr igazolvány kiváltható
 • 4 hónap
 • Oktatási napok: hetente szombaton ONLINE elméleti oktatás 8:30-15:10 között
 • Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 20.
 • Beiratkozás: folyamatosan ONLINE formában!
 • Kezdés: 2024. szeptember 7.
 • Tandíj részletekben*: 4×26 800Ft – Részletek ITT!
Jelentkezem Tudj meg többet!

Hétköznapi csoportMost Popular

Egyösszegű tandíjbefizetés esetén: 99 000 Ft

Ft
 • Jelentkezés feltétele: befejezett középiskolai tanulmányok és minden olyan végzettség/szakképesítés, amelynek birtokában személy- és vagyonőr igazolvány kiváltható
 • 4 hónap
 • Oktatási napok: hetente kedden és csütörtökön ONLINE elméleti oktatás 17:00-20:10 között
 • Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 20.
 • Beiratkozás: folyamatosan ONLINE formában!
 • Kezdés: 2024. szeptember 7.
 • Tandíj részletekben*: 4×26 800Ft – Részletek ITT!
Jelentkezem Tudj meg többet!

* – További infó a GYIK-ben.

Oktatóink

Jánvári-Halmai Krisztina Főelőadó, hadnagyi rendfokozattal, a Budapesti Rendőr-főkapitányság tiszti állományában, Pannon Kincstár, oktató

Jánvári-Halmai Krisztina

Főelőadó, hadnagyi rendfokozattal, a Budapesti Rendőr-főkapitányság tiszti állományában

Bemutatkozás

„A legjobb tanár az, aki utat mutat.”
(Anna c. film)

Szakterületeim: személy- és vagyonőr oktatás, rendészeti oktatás.

2021. május 8. óta dolgozom a Pannon Kincstárban, az új képzési követelmények szerint történő személy- és vagyonőr oktatásban.

Az oktatás során igyekszem olyan, a gyakorlatban kiválóan hasznosítható tudást adni a hallgatóknak, amely alapján a későbbi munkahelyükön is minden szinten meg tudnak felelni a személy- és vagyonőrökkel szemben támasztott követelményeknek.

Véleményem szerint nem csupán a vizsgára kell felkészíteni a hallgatókat, hanem egy olyan átfogó szakmai tudást kell adni részükre, amelynek birtokában a vagyonőr cégeknél minden egyes beosztásban kiválóan ismerik majd a feladataikat, teendőiket és az intézkedések minden egyes szabályát, hogy már a munkájuk kezdetén kimagaslóan tudják ellátni a munkakörüket.

A felnőttképzésben való oktatás nagy élményt jelent számomra, hiszen a csoportban együtt vesznek részt a 18. életévüket éppen betöltött fiatalok és a már nyugdíjasok is, ráadásul az ország minden részéről vannak jelentkezők. Az oktatási tevékenység ebből a szempontból is különlegesnek számít.

A képzés során a hallgatók különösen aktívak, bátran kérdeznek és gyakorlati példákat vetnek fel, ezáltal átbeszélünk szinte minden egyes vagyonőri intézkedési szituációt, helyzetet. Az oktatás során arra törekszem, hogy olyan, a gyakorlatban használható tudást biztosítsak a hallgatóknak, amelyre támaszkodva képesek lesznek majd a munkaadójuknál, a vagyonőri munka során felmerülő bármely kérdésre, szituációra azonnal, törvényesen, a szabályokat betartva, de emberségesen és empátiával reagálni.

Pannon Kincstár, Jánvári-Halmai József oktató, a Budapesti Rendőr-főkapitányság ny. alezredese

Jánvári-Halmai József

Oktató, a Budapesti Rendőr-főkapitányság ny. alezredese

Bemutatkozás

„Az embertől bármit elvehetnek, ételt, szállást, tiszta ivóvizet, még a barátságot is, de van egyvalami, amit soha senki nem tud elvenni: a tudásodat.”
(Halima Aden)

Szakterületeim: személy- és vagyonőr oktatás, rendészeti oktatás, magánnyomozó oktatás, fegyveres biztonsági őr oktatás, kutyavezető vagyonőr oktatás, biztonságszervező oktatás, vizsgáztatás.

28 év rendőrségi hivatásos szolgálat után, 2014-től kezdődően a korábbi OKJ-s személy- és vagyonőr képzésben oktattam, valamint vizsgabizottsági tagként vettem részt a leendő vagyonőrök vizsgáztatásában.

2021. május 8. óta dolgozom a Pannon Kincstárban, ahol az országban elsőként indították el az OKJ után, már az új képzési követelmények szerint a személy- és vagyonőri képzést. Ez a csoport – szintén elsőként – szeptember 11-én vizsgázott és a BM Vizsgaközpont kiválóra értékelte a hallgatók felkészültségét. Az új képzési követelmények szerint elkészítettem a vagyonőri tankönyvet, amely főleg gyakorlati vonatkozásban tér el a korábbi tankönyvektől. Részletesen kitértem a vagyonőri munka során felmerülő valamennyi részkérdésre – így többek között az objektumok biztonsága érdekében kiemelten fontos tűzvédelem, CO elleni védekezés, liftekből történő mentés, elsősegélynyújtás módszereinek ismertetésére. Mindezeket saját magam által készített fotókkal illusztráltam. Ezáltal a Pannon Kincstárnál felkészített hallgatók – vizsga után különféle vagyonőr cégekhez kikerülve – a gyakorlatban kiválóan tudják ellátni feladataikat, minden szakmai részkérdést ismerve és sikeresen alkalmazva a megszerzett tudást.

Személy- és vagyonőr oktatóként nem csupán az a célom, hogy a szükséges tananyagot átadjam, hanem olyan átfogó szakmai és gyakorlati tudást adjak a hallgatók kezébe, amit a későbbiekben a vagyonőri munkájuk során adódó kihívásokban minden esetben alkalmazni tudnak. A munkaadó vagyonőr cégek pedig elismerően nyilatkozzanak a Pannon Kincstárnál végzett hallgatók elméleti és gyakorlati felkészültségéről, ezáltal öregbítve az iskola oktatási tevékenységének jó hírnevét.

Varga Mariann Tanácsadó szakpszichológus, pszichológia szakos tanár Pannon Kincstár, oktató

Varga Mariann

Tanácsadó szakpszichológus, pszichológia szakos tanár

Bemutatkozás

„Nevessünk, énekeljünk és táncoljunk gyakrabban! Vegyük le az álarcot és eresszük ki a gőzt: nem kell a folyamatos önkontroll!”
(Brené Brown)

Szakterületeim: gyógypedagógiai pszichológia, pszichológia, kommunikáció.

Az ELTE-n szereztem pszichológus, illetve pszichológia szakos tanári diplomát, ezt követően posztgraduális képzésen tanácsadó szakpszichológus végzettséget. 10 éve egy budapesti középiskolában (Kanizsay Dorottya Katolikus Középiskola) tanítok pszichológiát. A Pannon Kincstárnál 5-6 éve oktatok elsősorban gyógypedagógiai pszichológiát, de pszichológiai és pedagógiai kurzusom is volt már.

A tanítás során az érzékenyítést tartom a legfontosabbnak. Azt tartom szem előtt, hogy a diákoknak az elméleti tudásuk mellett a hozzáállásuk, személyiségük lesz a legfontosabb a gyógypedagógiai asszisztensi munkájuk során. Az érzékenyítés lényege, hogy megismerjünk olyan embereket, akik gyógypedagógiai szempontból érintettek, valamilyen értelmi vagy fizikai sérüléssel élnek.

A tanítás során saját élményt szeretnék adni, és ehhez filmes módszert használok. Minden témával kapcsolatban (látás-, hallássérülés, mozgáskorlátozottság, értelmi sérülés, autizmus spektrumzavar) nézünk egy-egy videót, és aztán megbeszéljük a látottakat. A kiválasztott filmek sokszor igaz történeteket mutatnak be és lehetővé teszik, hogy élményszinten megismerjük a főszereplők életét, beleélhessük magunkat a helyzetükbe, és amennyire ezáltal lehetséges, a saját bőrünkön tapasztaljuk meg az emberek pozitív vagy negatív hozzáállását, ezáltal legyünk mi is emparikusabbak, jobb segítők. A megbeszélés során a tanulók sok, általuk ismert esetet is elmesélnek, nagyon hasznos beszélgetések és tapasztalatcserék is születnek.

Az egyik tanárom az egyetemen mindig azt mondta, hogy tanulhatunk bármilyen szakmódszertant, mindig a személyiségünkkel leszünk jelen és azáltal érünk el pozitív változást. Ezt a mondanivalót szeretném én is továbbadni minden, segítő területre készülő tanítványomnak.

Az üzenetem a jövőbeli gyógypedagógiai asszisztenseknek, hogy egy nagyon szép, ugyanakkor nehéz területet választottak, ahol emberileg és szakmailag is a legjobb (szak)embereknek van a helye. Bízom benne, hogy ők is ilyenek, illetve ezen az úton haladnak. Értékeljék, hogy óriási hatásuk van a gyerekekre!

Kincs van a kezükben: csiszolatlan gyémántok.

Miért legyél biztonságszervező?

Hogyan fog kinézni bizonságszervezőként egy napod?

A biztonságszervező fő feladata a vagyonvédelmi törvényben meghatározottaknak megfelelően a megbízó, illetve a munkáltató vagyonának védelme, valamint személyek,munkavállalók védelmével kapcsolatos feladatok ellátása. Azon túl, hogy önállóan ellátja a végzettségének megfelelő – vagyonvédelmi, katasztrófavédelmi, tűz- és munkavédelmi – feladatait, e területeken tervező, szervező, meghatározott mértékben irányítói és ellenőrzői tevékenységet végez.Gazdálkodó szervezet, vagyonvédelmi vállalkozás alkalmazottjaként vagy megbízottjaként közreműködik a döntések előkészítésében, a létesítmény vagy aszemélyi biztonság feltételeinek kialakításában. Elkészíti a feladatához kapcsolódódokumentációkat, terveket, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására. Végrehajtjaés végrehajttatja az élet- és vagyonmentéssel kapcsolatos intézkedéseket. Rendkívüliesemények esetén a helyzetnek megfelelően intézkedik. Feladatait a jog és szakmaiszabályok betartásával a munkáltató és a megbízó gazdasági érdekeinek figyelembevételével látja el.

Napjainkra a vagyonvédelmi, biztonsági tevékenység egyre összetettebb feladattá vált,ezért szükséges a magasabb szintű szaktudással rendelkező, szervezői, irányítói és koordinálói tevékenység ellátására alkalmas, képzett, középirányítói szakmai rétegmegteremtésére. Részben jogszabályi kötelezettség rendelkezik biztonságszervezőmunkatárs foglalkoztatásáról, részben szakmai igény merült fel a tömeg- éssportrendezvények biztosításának végrehajtásában való közreműködésükre, valamint a gazdálkodó szervezeteknél átfogó – biztonsági jellegű – szakmai ismeretekkel rendelkezőszemély foglalkoztatására is. A biztonságszervező önállóan képes a szakmai ismeretekfeldolgozására, átadására, koordináló tevékenység ellátására. Munkájával segíti avagyonvédelmi tevékenység vállalásához szükséges előkészítő munkát, részt vesz a tágértelemben vett biztonsági feladatok végrehajtásában, szervezésében, közreműködik azellenőrzésben és a végrehajtói feladatokat ellátó vagyonőrök közvetlen irányításában.Szakmai ismereteivel segíti a döntéshozatalt és hozzájárul a gazdaságos és biztonságosmunkaerőszervezéshez. A biztonságszervező képesítéssel rendelkezők összetett éskomplex ismereteik miatt könnyen és gyorsan találhatnak a képesítésüknek megfelelőmunkahelyet.

Miből áll a képzés?

Jelentkezem

Tananyagegységek

Gyakran ismételt kérdések

Fizetés

 • Családi kedvezmény: A képzés megkezdésekor GYED/GYES/GYET vagy GYOD -n lévő kismamák 10% kedvezményt igényelhetnek. A kedvezmény igénybevételének feltétele a gyermek anyakönyvi kivonatának feltöltése Ügyfélkapunkra a beiratkozást követően. (A kedvezmény részletfizetés és egyösszegű fizetés választása esetén is egyaránt érvényes.)
 • A képzés megkezdésekor regisztrált munkanélküliek 10% kedvezményt igényelhetnek, melyről érvényes dokumentumot a beiratkozást követően az Ügyfélkapun keresztül kell feltöltened. (A kedvezmény részletfizetés és egyösszegű fizetés választása esetén is egyaránt érvényes.)
 • Csoportos kedvezmény: hozz magaddal még legalább egy olyan jelentkezőt, aki veled együtt beiratkozik a képzésre, és a tandíj összegéből 10% kedvezményt adunk neked és annak is, akit hoztál. A kedvezményt csak új tanulóink vehetik igénybe, akik korábban nem jártak a Pannon Kincstárba. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy online jelentkezéskor a megjegyzés rovatban mindenkinél szerepeljen a csoportos kedvezményt igénybevevők neve, azaz, akikkel együtt fogtok beiratkozni.
 • Visszatérő-tanulói kedvezmény: 10% kedvezményt biztosítunk azon tanulóink számára, akik a második képzést is Iskolánkban végzik. A kedvezményt a korábban megszerzett Pannon Kincstár által kiállított bizonyítvány/tanúsítvány feltöltésével lehet igényelni. (A kedvezmény részletfizetés és egyösszegű fizetés választása esetén is egyaránt érvényes.)
 • A fenti kedvezményeink nem összevonhatóak egymással! Továbbá kedvezményes időszak (pl. Early Bird, akciós ár és más promóciók) alatt a fenti kedvezmények nem érvényesíthetők!
  A képzés elindulása előtt e-szerződést kötünk. Az e-szerződés részletesen tartalmazza mikor és milyen összegben kell teljesítened a tandíjat, vizsgadíjat.
  Az e-szerződés aláírását követően hozzáférést biztosítunk elektronikus portálunkhoz, az Ügyfélkapuhoz. Az Ügyfélkapun keresztül lehetőséged nyílik azonnali jóváírás mellett bankkártyával fizetni. Mivel a bankkártyás fizetés mögött egy 256 bites titkosítás gondoskodik adataid védelméről, így elmondhatjuk, hogy ez a fizetési forma a leggyorsabb és legbiztonságosabb. Ha mégis inkább más fizetési lehetőséget választanál, úgy átutalással is fizethetsz, így azonban néhány munkanap is eltelhet, amíg a jóváírást te is láthatod a rendszerben.
  Az e-szerződés aláírását követően hozzáférést biztosítunk elektronikus portálunkhoz, az Ügyfélkapuhoz. Az első belépést követően tudod kiválasztani a fizetés módját, illetve azt, hogy Te vagy a munkáltatód/cég fizeti majd a tandíjat. Céges befizetés esetén az adószámra mindenképpen szükség lesz. Amennyiben a céges befizetést választod, úgy a havi részletekben történő fizetés helyett a varázsló által felkínált fizetési ütemezés elérhető.

  Jelentkezés

  A beérkezett jelentkezésedet feldolgozzunk, majd elektronikus úton szerződést kötünk. Az e-szerződést az eszerzodes.hu -n keresztül küldjük ki a jelentkezéskor megadott e-mail címedre.
  A képzés indulása előtt legkésőbb 2 héttel jelentkezünk az e-szerződéseddel. Amennyiben, képzésünk mellett a „BIZTOSAN INDUL!” feliratot látod, akkor a jelentkezésed után 1 perccel máris küldjük az e-szerződésedet. FONTOS: e-szerződést csak a személyes adatok megadása esetén tudunk küldeni! Ha elfelejtetted volna megadni személyes adataidat a jelentkezéskor, arra kérünk, hogy ismét küldd el nekünk a jelentkezésedet a kitöltött adataiddal.
  Az e-szerződés aláírását követően hozzáférést biztosítunk elektronikus portálunkhoz, az Ügyfélkapuhoz. Az első belépés alkalmával egy pár kattintásos varázsló segítségével tudod kiválasztani a kívánt fizetés módját, itt adhatod meg a költségviselőt (magánszemély, cég), itt tudod feltölteni a kedvezmény igénybevételéhez a szükséges dokumentumokat, nem utolsó sorban csatolnod kell személyes okmányaid befotózott képét.
  Amennyiben nem érkezett meg az e-szerződés az e-mail címedre, vagy elakadtál az e-szerződés aláírásával, kérünk, keresd fel a képzés dedikált ügyintézőjét.
  Nem, az iskolai rendszeren kívüli felnőttképzésben sajnos nem jár a diákigazolvány.

  A képzés menete

  Az Ügyfélkapu / Órarend menü alatt a tanóra előtt 15 perccel elérhetővé válik az „Ugrás az online közvetítésre!” ikon, mely egy kattintással az ONLINE órára csatlakozik. Az ONLINE órához nincs szükség előre telepített szoftverre/applikációra, sőt, a magyar nyelvű környezet könnyen kiismerhető lesz. Ha az ONLINE órához nem tudsz csatlakozni, mert közbeszólt éppen az élet, akkor lehetőséged van az órát visszanézni, ezzel is szeretnénk rugalmasabbá és személyre szabottá tenni a képzés.
  A tanórák jegyzeteit az Ügyfélkapu / Órarend menü alatt a Csatolmányok oszlopban találod. A képzéshez tartozó központi tananyagot az Ügyfélkapu / Letöltések menü alól nyithatod meg.
  A képzéssel kapcsolatban általános tájékoztatóinkat az Ügyfélkapu / Letöltések menü alatt találod. Továbbá a képzés tanulmányi referense rendszeresen, előre kiírt időpontban ONLINE tájékoztatót tart. Iskolánk hivatalos kommunikációs csatornája az e-mail. A képzés ideje alatt minden információt e-mailen küldünk meg, és arra kérünk Téged, hogy megkereséseidet lehetőség szerint e-mailen címezd felénk.

  Vizsgázás

  A szakmai vizsga hasonlóan működik, mint a jogosítvány megszerzése. A képzés sikeres teljesítése esetén annak eredményeiről tanúsítványt állítunk ki számodra, amellyel a központi vizsgaszervezőnél jelentkezhetsz szakmai vizsgára. A vizsga pontos idejéről és annak helyszínéről a központi vizsgaközpont tud bővebb információval szolgálni.
  A vizsgára bocsátás feltétele a sikeres ágazati alapvizsga és a leadott portfólió. A vizsgán írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarész lesz.
  A vizsgabizottság az iskolától független, külsős vizsgáztatókból áll. A szakmai vizsgára minimum 2 főből álló vizsgabizottságot delegál a vizsgaközpont. A vizsgabizottság szakmájukat aktívan gyakorló szakemberekből áll majd, akik mindannyian gyakorlott vizsgáztatók.
  Ehhez a képzéshez tartozó vizsgát egy független, állami vizsgaközpontban kell letenni. Az állami vizsgaközpont vizsgadíja tapasztalataink szerint 40-60 000 Forint között van. A fő szabály az, hogy minden vizsgázó egyedül jelentkezik a vizsgaközpontnál és fizeti be a vizsga díját. Ha van rá lehetőség, akkor mi megpróbáljuk a csoportos jelentkezést, és azt, hogy a vizsgadíjat mi szedjük be és mi utaljuk tovább a vizsgaközpontnak. Természetesen ez nem zárja ki az egyéni ügyintézést. Igyekszünk a csoportodnak is biztosítani, hogy egyszerre tudjatok vizsgázni mindannyian. A vizsgázáshoz minden segítséget megadunk, kérdéseiddel nyugodtan fordulhatsz a tanulmányi referenshez is.
  Ez országról-országra változik. Van, ahol elég a bizonyítvány fordítása, van ahol az EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő kell és olyan is van, ahol egy megfeleltetési eljárást tartanak. Természetesen minden esetben segítünk a szükséges igazolásokkal.
  A sikeres vizsgát sajnos nem tudjuk garantálni, de arra törekszünk, hogy minden tanulónk elsőre sikeresen vizsgázzon. Amennyiben ez mégsem sikerül, akkor lép életbe a vizsgagarancia, mely érvényes az összes képzésünkre. Így a sikertelen vizsgát követően 1 évig jogosult vagy ingyenesen bekapcsolódni a következő vizsgázó osztály képzésébe. Ezzel segítünk téged abban, hogy minél hamarabb sikeresen le tudj vizsgázni, ha esetleg elsőre nem sikerül. További információt a tanulmányi referenstől tudhatsz meg a vizsgagaranciával kapcsolatban.
  Jelentkezem

  Bónuszok

  több, mint 30.000 Ft értékben

  Miért nálunk végezd el?

  Míg más képzőnél 36 hónapot kell a szakmai oktatás elvégzésével töltened, addig nálunk mindössze 24 hónapot vesz igénybe!

  Tanulj az ország egyik legnépszerűbb egészségügyi képzőjétől, és végezd el a szakmai oktatást 24 hónap alatt!

  KÖZÖS TANULÁS, SZAKÉRTŐ TANÁROK, VISSZANÉZHETŐ ÓRÁK!

  Online foglalkozásaink során aktív tanári jelenlét mellett otthonodból tehetsz szert a naprakész és mély szakmai tudásra. Fontos, hogy óráinkon olyan szakemberektől tanulhatsz, akik szakterületükön is aktívan végzik hivatásukat. Mindezek nemcsak a sikeres vizsgához segítenek hozzá, hanem ahhoz is, hogy a munka világába csöppenve valóban helyt tudj állni.

  Ha az élet úgy hozza és ki kell hagynod egy tanórát, akkor eléred visszanézhető formában a teljes órai anyagot. A felkészüléshez használhatod a tanáraid által feltöltött, online elérhető jegyzeteket is!

  Mindezek célja, hogy a képzés során életed ritmusához alkalmazkodva tudd a tanuláshoz szükséges időt is beilleszteni a mindennapokba!

  VÁLSÁGÁLLÓ SZAKMA

  Nem sok szakma válságálló, de biztonsági szakemberekre mindig szükség lesz, sőt, most nagyobb szükség van, mint valaha.

  FEKTESS A JÖVŐBE

  Ennyire kedvező körülmények még sosem voltak ahhoz, hogy a saját tudásod egy következő szintre emeld, új szakmát sajátíts el és új lehetőséget nyiss az életedben.

  Ismerj meg minket jobban!

  Nézd meg a bemutatkozó videónkat!

  Rólunk mondták

  Kuzmi Enikő

  Ez a legalaposabb oktatási anyag. Többféle népszerű online oktatási programot kipróbáltam, melyeket követően Juditra találtam. Kiváló tanár, mindenre kiterjedő tananyag! 2021-ben sikeres vizsgát tettem, melyet hálásan köszönök neki!

  László Csaba

  Nekem is megvan a vizsgám, színötös lettem a Pannon Kincstárban. Az 5. kerületben vizsgáztam a párommal. Mindketten jelesre!

  Liszkai Zsófia

  Én is megcsináltam mindkét képzést, életem legjobb döntése volt. Fantasztikus előadók, felejthetetlen órák. Szőts Etelka Neked pedig hatalmas köszönet.... 🥰🥰🥰

  Csizmadia Erika

  Nekem, szimpatikus volt az iskola, és bele is vágtam. A tanárok segítőkészek. Csak ajánlani tudom.🙂Jövő héten vizsga.🙂

  Stefán-Vámosi Katalin

  Kiváló tanárok, magas szintű képzés. Ha valamit nem tudsz, csak magadnak köszönheted. Imádtam az órákat!😘❤️

  Völcseiné Erzsébet

  Nagyon kedves oktatók, imádtam a képzést, nemsokára végzek a pedaszisztens képzéssel,jöhet a gyógyped🙂

  További kérdésed volna?

  Az alábbi témákkal fordulhatsz hozzám telefonon és e-mailben:

  • a képzés menetével,
  • beiratkozással,
  • gyakorlattal

  kapcsolatos tudnivalók, vagy egyéb, a képzéshez fűződő kérdések.

  Erdős András Károly, tanulmányi referens a Pannon Kincstár iskolában.

  Erdős András Károly

  tanulmányi referens

  Kérdés esetén, kérünk, írj e-mailt az [email protected] e-mail címre, mely megkeresésekre 2 munkanapon belül válaszolunk. Ügyfélfogadási időben telefonon is elérsz: +36 1 577 8311

  Ügyfélfogadási idő:
  Kedd-Péntek: 12:30-16:30
  Szombat: 7:30-15:30

  A KÉPZÉS ADATAI:

  Képzés megnevezése:
  Biztonságszervező képzés

  Programkövetelmény azonosító száma:
  10324029 

  Engedélyszám:
  E/2020/000119