Klinikai laboratóriumi asszisztens képzés visszanézhető órákkal és ONLINE jegyzetekkel

A korábbi OKJ 55 725 12 Klinikai laboratóriumi asszisztens képzés megszűnt, helyette végezd el megújult, államilag elismert szakmai képzésünket ONLINE!

Ajánlataink

SZEPTEMBERI AJÁNLATAINK

A csoportMost Popular

Egyösszegű tandíjbefizetés esetén: 455 000 Ft

Ft
 • Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány és szakmai egészségügyi alkalmasság (foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított igazolás)
 • Diákigazolvány: van
 • 12 hónap
 • Oktatási napok: hetente ONLINE elméleti oktatás pénteken 16:30-19:40 és szombaton 8:30-15:10 között
 • Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 20.
 • Beiratkozás: folyamatosan ONLINE formában!
 • Kezdés: 2024. szeptember 14.
 • Tandíj részletekben*: 12×41 900 Ft – Részletek ITT!
 • Szakmai vizsga*: várhatóan 2025. október, melyre vizsgagaranciát* adunk
 • Gyakorlat: egyéni tanrend szerint
Jelentkezem Tudj meg többet!

B csoportMost Popular

Egyösszegű tandíjbefizetés esetén: 395 000 Ft

Ft
 • Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány, korábban megszerzett egészségügyi végzettség és szakmai egészségügyi alkalmasság (foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított igazolás)
 • Diákigazolvány: van
 • 5 hónap
 • Oktatási napok: hetente ONLINE elméleti oktatás pénteken 16:30-19:40 és szombaton 8:30-15:10 között
 • Jelentkezési határidő: 2024. július 19.
 • Beiratkozás: folyamatosan ONLINE formában!
 • Kezdés: 2024. augusztus 3.
 • Tandíj részletekben*: 5×85 900 Ft – Részletek ITT!
 • Szakmai vizsga*: várhatóan 2025. február, melyre vizsgagaranciát* adunk
 • Gyakorlat: egyéni tanrend szerint
Jelentkezem Tudj meg többet!

* – További infó a GYIK-ben.

Miért legyél klinikai laboratóriumi asszisztens?

Oktatóink

Pannon Kincstár, Rácz Zoltán, osztályvezető analitikus, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Központi Laboratórium, oktató

Rácz Zoltán

Osztályvezető analitikus, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Központi Laboratórium

Bemutatkozás

„Lehet, hogy elfelejtik mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.”
(Carl Wiliam Buehner)

Szakterületeim: klinikai kémia, immunkémia, mikrobiológia, haemosztazeológia, hematológia, vizeletdiagnosztika, valamint teljes gyakorlati oktatás.

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Központi Laboratórium osztályvezető analitikusaként dolgozom. Igyekszem a tudásomat folyamatosan bővíteni, így jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Laboratóriumi Kutató mesterképzését folytatom.

A Pannon Kincstár Humán Szakképző Központban 2020 óta dolgozom.

A labor világa szerteágazó. Labordiagnosztika nélkül elképzelhetetlen a mai modern orvostudomány, mivel alapvető szerepet tölt be a betegek diagnózisának felállításában, valamint a terápia kidolgozásában. A tanítványaimat és leendő tanulóimat arra bátorítom, legyenek részesei ennek a sokrétű és izgalmas tudománynak!

Ridegné Cseke Irén Egészségügyi szakoktató-mentortanár, pedagógiai előadó, közoktatásvezető, intenzív terápiás ápoló Pannon Kincstár, oktató

Ridegné Cseke Irén

Egészségügyi szakoktató-mentortanár, pedagógiai előadó, közoktatásvezető, intenzív terápiás ápoló

Bemutatkozás

„Az egyén erőfeszítéseinek legértékesebb eredménye nem az, amit kap, hanem amivé válik a tevékenysége által.”
(Részlet John Ruskin Előadások a művészetről c. könyvéből)

Szakterületeim: ápolástan és gondozástan, klinikumi és szakápolástani ismeretek, pedagógia és betegedukáció, egészségügyi jog és etika, egészségnevelés-egészségfejlesztés, kommunikáció, elsősegélynyújtás.

Pályám kezdetén közvetlen betegágymelletti intenzív terápiás ápolóként dolgoztam néhány évig, és azt követően – több évtizede – oktatóként, vizsgáztatóként, közigazgatási szakemberként tevékenykedem az egészségügyi alapképzés, szakképzés különböző területein, a középfokú képzési szinttől, a felsőoktatási-egészségtudományi szintig, az ágazati irányításban pedig az egészségügyi minisztériumban, továbbá annak háttérintézményeiben.

Mindezek tették lehetővé számomra azt, hogy egy-egy témát, problémakört több aspektusból is megközelíthessek.

A Pannon Kincstárban a kezdetektől dolgozom, oktatói, oktatásszervezői, szakértői, mentortanári feladatkörökben.

Álláspontom szerint minden életkori szakaszra, de a felnőttkori képzésre is igaz, hogy az oktatás nevelés is egyben. Mindezt specifikussá éppen az teszi, hogy az egészségügyi szakemberek képzésére vállalkozva, a nevelésre, a bánásmódra sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk, tekintettel arra, hogy az egészségügyi szolgáltatónál a képzésben résztvevő először találkozik a különböző életkorú és státuszú beteggel, kisgyermekkel, idős egyénnel, és a tudatos kommunikáció, metakommunikáció, az odafigyelés, odafordulás, a segítőkészség rendkívüli hangsúlyt kell, hogy kapjon minden egyes tanítási alkalommal. Elsősorban ezzel segíthetünk abban, hogy a páciensek kiszolgáltatottsága csökkenjen.

Részemről ez a legfontosabb üzenet a tanítványok felé.

Lukács Miklós PTE Klinikai Központ Klinikai Palliatív Mobil Team Pannon Kincstár, oktató

Lukács Miklós

PTE Klinikai Központ Klinikai Palliatív Mobil Team, okleveles ápoló, hospice szakápoló és koordinátor, eü. menedzser; Magyar Hospice-Palliatív Egyesület, elnök

Bemutatkozás

Kötelességemnek és hivatásomnak tekintem, hogy segítsem a rászoruló embereket. A segítés motiválhatóságunkat növeli.

Szakterületeim: hospice-palliatív ellátás.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Diplomás Ápoló szakán végeztem 2004-ben. Szakmai pályafutásomat a volt pécsi Honvédkórház Neurológiai Osztályán ápolóként, majd osztályvezető ápolóként kezdtem meg. Bekapcsolódtam a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány otthoni hospice ellátó szolgálat csoportjába, mely megadta a jelenlegi szakterületem útját.

Először ápolóként, majd a szolgálat koordinátoraként tevékenykedtem, jelenleg, mint ápolásszakmai szolgálatvezető, minőségirányítási vezető és az Alapítvány kuratóriumának titkári tisztségét töltöm be immár 13 éve. 2009 és 2013 között a Pécsi Irgalmasrendi Kórház ápolási igazgatója voltam, ahol az intézeti hospice ellátás és a krónikus ellátások szakmai munkáját segítettem vezetőként.

Hospice szakápoló és koordinátori, eü. menedzseri képesítést, valamint számos hazai és nemzetközi hospice tanfolyamon szereztem palliatív vezetői és szakértői tanúsítványt. 2017-ben okleveles ápolói képesítést szereztem. 2022-ben jövőbeli célom a Ph.D tanulmányok megkezdése.

A Klinikai Palliatív Mobil Team konzultációs csoportjának koordinálásával legfőbb feladatom a palliatív ellátásban részesülő daganatos betegek további ellátásának megszervezése, életminőségének javítása, a legmegfelelőbb betegút racionalizálása.

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesületet, mint a hazai hospice szolgálatok közösségének elnöke képviselem, illetve szervesen segítem a hospice-palliatív szakmai kollégium munkáját. A Támasz Alapítvány, mint hajléktalan ápoló otthonának egészségügyi részét részmunkaidőben segítem. Számos szervezet (Magyar Ápolási Egyesület, Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Területi szervezet) tagja és alelnöki funkcióját töltöm be. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Baranya Megyei Területi Szervezet etikai-, alapellátási alelnöki, jelenleg általános alelnöki tisztségét töltöm be.

Számos egészségügyi-, szociális képző intézményben szociális és egészségügyi témákat tanítok (anatómia, elméleti és gyakorlati ápolástan, onkológia szakápolástan, geriátriai szakápolástan, palliatív ellátás és hospice szakápolástan) valamint a rezidensek-, orvostanhallgatók és háziorvosok graduális, posztgraduális palliatív továbbképzésein, palliatív tanfolyamain is előadok.  Az egészségügyi képzések vizsgaelnöki feladatait is vállalom, valamint számos hazai és nemzetközi konferenciákon tartok előadásokat. Számos folyóiratban publikáltam, szakmai irányelvek kidolgozásában veszek részt.

Mindig szem előtt tartottam az ápolás értékeit, a minőség, a spiritualitás, a hospitalitás, a tisztelet és a felelősség jegyében. Nagy hangsúlyt fektetek és kiemelt feladatnak érzem a hospice és krónikus ellátásban részesülő betegek magas színvonalú holisztikus, individualizált szociális-, egészségügyi ellátását, a megfelelő minőségi ellátásuk kialakítását, a betegutak racionalizálását.

Hogyan fog klinikai laboratóriumi asszisztensként kinézni egy napod?

A Klinikai laboratóriumi asszisztens egészségügyi intézményekben biológiai minták elemzését végzi részben manuálisan, főként laboratóriumi analizátorok segítségével. A vizsgálati anyagok humán minták átvétele (vér, vizelet, és más testnedvek), azok előkészítése, vizsgálatok elvégzése, technikai validálása és azok dokumentálása a feladata. Elkészíti a napi vizsgálati számnak megfelelően a reagenseket és azokat az analizátorokba illeszti. Gondoskodik a munkaterületek napi fogyóanyag utánpótlásáról, amennyiben szükséges azokat sterilizálja is. Ismeri és használja a munkahelyén működő medikai informatikai rendszert, felhasználói szinten szövegszerkesztő és táblázatkezelő programot kezel. Munkája során alkalmazza a laboratórium minőségbiztosítási előírásokat. Folyamatosan betartja a környezet- és munkavédelmi előírásokat. Szakmai információkat gyűjt és kezel. Érdeklődéssel figyeli az új szakmaspecifikus információkat, folyamatosan törekszik az önfejlesztésre.

Miből áll a képzés?

Jelentkezem

Tanulási területek

Gyakran ismételt kérdések

Jelentkezés

A beérkezett jelentkezésedet feldolgozzunk, majd elektronikus úton szerződést kötünk. Az e-szerződést az eszerzodes.hu -n keresztül küldjük ki a jelentkezéskor megadott e-mail címedre.
A képzés indulása előtt legkésőbb 2 héttel jelentkezünk az e-szerződéseddel. Amennyiben, képzésünk mellett a „BIZTOSAN INDUL!” feliratot látod, akkor a jelentkezésed után 1 perccel máris küldjük az e-szerződésedet. FONTOS: e-szerződést csak a személyes adatok megadása esetén tudunk küldeni! Ha elfelejtetted volna megadni személyes adataidat a jelentkezéskor, arra kérünk, hogy ismét küldd el nekünk a jelentkezésedet a kitöltött adataiddal.
Az e-szerződés aláírását követően hozzáférést biztosítunk elektronikus portálunkhoz, az Ügyfélkapuhoz. Az első belépés alkalmával egy pár kattintásos varázsló segítségével tudod kiválasztani a kívánt fizetés módját, itt adhatod meg a költségviselőt (magánszemély, cég), itt tudod feltölteni a kedvezmény igénybevételéhez a szükséges dokumentumokat, nem utolsó sorban csatolnod kell személyes okmányaid befotózott képét.
Amennyiben nem érkezett meg az e-szerződés az e-mail címedre, vagy elakadtál az e-szerződés aláírásával, kérünk, keresd fel a képzés dedikált ügyintézőjét.
Igen. Fontos, hogy a felnőtteknek levelezős diákigazolvány jár. Az ehhez kapcsolódó kedvezményekről a diakigazolvany.hu oldalon érdemes tájékozódni. Ha szeretnél diákigazolványt, akkor az igénylést egy okmányirodában kell kezdeni, és a kész igazolványt majd az iskolában tudod átvenni. A kártya nem készül el rögtön, addig ideiglenes igazolványt tudunk kiadni, ami ugyanúgy használható, mint a kártya.

Fizetés

 • Családi kedvezmény: A képzés megkezdésekor GYED/GYES/GYET vagy GYOD -n lévő kismamák 10% kedvezményt igényelhetnek. A kedvezmény igénybevételének feltétele a gyermek anyakönyvi kivonatának feltöltése Ügyfélkapunkra a beiratkozást követően. (A kedvezmény részletfizetés és egyösszegű fizetés választása esetén is egyaránt érvényes.)
 • A képzés megkezdésekor regisztrált munkanélküliek 10% kedvezményt igényelhetnek, melyről érvényes dokumentumot a beiratkozást követően az Ügyfélkapun keresztül kell feltöltened. (A kedvezmény részletfizetés és egyösszegű fizetés választása esetén is egyaránt érvényes.)
 • Csoportos kedvezmény: hozz magaddal még legalább egy olyan jelentkezőt, aki veled együtt beiratkozik a képzésre, és a tandíj összegéből 10% kedvezményt adunk neked és annak is, akit hoztál. A kedvezményt csak új tanulóink vehetik igénybe, akik korábban nem jártak a Pannon Kincstárba. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy online jelentkezéskor a megjegyzés rovatban mindenkinél szerepeljen a csoportos kedvezményt igénybevevők neve, azaz, akikkel együtt fogtok beiratkozni.
 • Visszatérő-tanulói kedvezmény: 10% kedvezményt biztosítunk azon tanulóink számára, akik a második képzést is Iskolánkban végzik. A kedvezményt a korábban megszerzett Pannon Kincstár által kiállított bizonyítvány/tanúsítvány feltöltésével lehet igényelni. (A kedvezmény részletfizetés és egyösszegű fizetés választása esetén is egyaránt érvényes.)
 • A fenti kedvezményeink nem összevonhatóak egymással! Továbbá kedvezményes időszak (pl. Early Bird, akciós ár és más promóciók) alatt a fenti kedvezmények nem érvényesíthetők!
  A képzés elindulása előtt e-szerződést kötünk. Az e-szerződés részletesen tartalmazza mikor és milyen összegben kell teljesítened a tandíjat, vizsgadíjat.
  Az e-szerződés aláírását követően hozzáférést biztosítunk elektronikus portálunkhoz, az Ügyfélkapuhoz. Az Ügyfélkapun keresztül lehetőséged nyílik azonnali jóváírás mellett bankkártyával fizetni. Mivel a bankkártyás fizetés mögött egy 256 bites titkosítás gondoskodik adataid védelméről, így elmondhatjuk, hogy ez a fizetési forma a leggyorsabb és legbiztonságosabb. Ha mégis inkább más fizetési lehetőséget választanál, úgy átutalással is fizethetsz, így azonban néhány munkanap is eltelhet, amíg a jóváírást te is láthatod a rendszerben.
  Az e-szerződés aláírását követően hozzáférést biztosítunk elektronikus portálunkhoz, az Ügyfélkapuhoz. Az első belépést követően tudod kiválasztani a fizetés módját, illetve azt, hogy Te vagy a munkáltatód/cég fizeti majd a tandíjat. Céges befizetés esetén az adószámra mindenképpen szükség lesz. Amennyiben a céges befizetést választod, úgy a havi részletekben történő fizetés helyett a varázsló által felkínált fizetési ütemezés elérhető.

  A képzés menete

  Az Ügyfélkapu / Órarend menü alatt a tanóra előtt 15 perccel elérhetővé válik az „Ugrás az online közvetítésre!” ikon, mely egy kattintással az ONLINE órára csatlakozik. Az ONLINE órához nincs szükség előre telepített szoftverre/applikációra, sőt, a magyar nyelvű környezet könnyen kiismerhető lesz. Ha az ONLINE órához nem tudsz csatlakozni, mert közbeszólt éppen az élet, akkor lehetőséged van az órát visszanézni, ezzel is szeretnénk rugalmasabbá és személyre szabottá tenni a képzés.
  A tanórák jegyzeteit az Ügyfélkapu / Órarend menü alatt a Csatolmányok oszlopban találod. A képzéshez tartozó központi tananyagot az Ügyfélkapu / Letöltések menü alól nyithatod meg.
  A képzéssel kapcsolatban általános tájékoztatóinkat az Ügyfélkapu / Letöltések menü alatt találod. Továbbá a képzés tanulmányi referense rendszeresen, előre kiírt időpontban ONLINE tájékoztatót tart. Iskolánk hivatalos kommunikációs csatornája az e-mail. A képzés ideje alatt minden információt e-mailen küldünk meg, és arra kérünk Téged, hogy megkereséseidet lehetőség szerint e-mailen címezd felénk.

  Vizsgázás

  A szakmai vizsga hasonlóan működik, mint a jogosítvány megszerzése. A képzés sikeres teljesítése esetén annak eredményeiről piros bizonyítványt állítunk ki számodra, amellyel a központi vizsgaszervezőnél jelentkezhetsz szakmai vizsgára. A vizsga pontos idejéről és annak helyszínéről a központi vizsgaközpont tud bővebb információval szolgálni.
  A vizsgára bocsátás feltétele a sikeres ágazati alapvizsga és a leadott portfólió. A vizsgán írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarész lesz.
  A vizsgabizottság az iskolától független, külsős vizsgáztatókból áll.
  A vizsgadíjat a vizsgát megelőző hónapokban, két részletben kell befizetni, ez is látszik a fizetési ütemezésedben.
  Ez országról-országra változik. Van, ahol elég a bizonyítvány fordítása, van ahol az EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő kell és olyan is van, ahol egy megfeleltetési eljárást tartanak. Természetesen minden esetben segítünk a szükséges igazolásokkal.
  A sikeres vizsgát sajnos nem tudjuk garantálni, de arra törekszünk, hogy minden tanulónk elsőre sikeresen vizsgázzon. Amennyiben ez mégsem sikerül, akkor lép életbe a vizsgagarancia, mely érvényes az összes képzésünkre. Így a sikertelen vizsgát követően 1 évig jogosult vagy ingyenesen bekapcsolódni a következő vizsgázó osztály képzésébe. Ezzel segítünk téged abban, hogy minél hamarabb sikeresen le tudj vizsgázni, ha esetleg elsőre nem sikerül. További információt a tanulmányi referenstől tudhatsz meg a vizsgagaranciával kapcsolatban.
  Jelentkezem

  Bónuszok

  több, mint 30.000 Ft értékben

  Miért nálunk végezd el?

  A Pannon Kincstár Humán Szakképző Központban több mint 15 éve biztosítjuk az utánpótlást a segítő szakmák, valamint a pénzügyi, jogi, logisztikai és más gazdasági szakterületek számára.

  A nálunk végzett tanulókkal és a szakmájukban is aktívan dolgozó oktatóinkkal az elmúlt évek alatt hatalmasra nőtt a szakmai családunk.

  Igyekszünk úgy alakítani képzési palettánkat, hogy időben felkészüljünk a változó helyzetekre és mindig magas szintű, piacképes tudást nyújtsunk.

  KÖZÖS TANULÁS, SZAKÉRTŐ TANÁROK, VISSZANÉZHETŐ ÓRÁK!

  Online foglalkozásaink során aktív tanári jelenlét mellett otthonodból tehetsz szert a naprakész és mély szakmai tudásra. Fontos, hogy óráinkon olyan szakemberektől tanulhatsz, akik szakterületükön is aktívan végzik hivatásukat. Mindezek nemcsak a sikeres vizsgához segítenek hozzá, hanem ahhoz is, hogy a munka világába csöppenve valóban helyt tudj állni.

  Ha az élet úgy hozza és ki kell hagynod egy tanórát, akkor eléred visszanézhető formában a teljes órai anyagot. A felkészüléshez használhatod a tanáraid által feltöltött, online elérhető jegyzeteket is!

  Mindezek célja, hogy a képzés során életed ritmusához alkalmazkodva tudd a tanuláshoz szükséges időt is beilleszteni a mindennapokba!

  VÁLSÁGÁLLÓ SZAKMA

  Nem sok szakma válságálló, de egészségügyi szakemberekre mindig szükség lesz, sőt, most nagyobb szükség van, mint valaha.

  FEKTESS A JÖVŐBE

  Ennyire kedvező körülmények még sosem voltak ahhoz, hogy a saját tudásod egy következő szintre emeld, új szakmát sajátíts el és új lehetőséget nyiss az életedben.

  Ismerj meg minket jobban!

  Nézd meg a bemutatkozó videónkat!

  Dedikált ügyintéződ

  Az alábbi témákkal fordulhatsz hozzám telefonon és e-mailben:

  • a képzés menetével,
  • beiratkozással,
  • gyakorlattal

  kapcsolatos tudnivalók, vagy egyéb, a képzéshez fűződő kérdések.

  Juhász László tanulmányi referens, Pannon Kincstár iskola.

  Juhász László

  tanulmányi referens

  Kérdés esetén, kérünk, írj e-mailt a [email protected] e-mail címre, mely megkeresésekre 2 munkanapon belül válaszolunk! Ügyfélfogadási időben telefonon is elérsz: +36 1 577 8312

  Ügyfélfogadási idő:
  Kedd-Péntek: 12:30-16:30
  Szombat: 7:30-15:30

  A KÉPZÉS ADATAI:

  A szakma megnevezése:
  Egészségügyi laboráns
  A szakma szakmairánya:
  Klinikai laboratóriumi asszisztens
  Képzési forma:
  iskolai rendszerű szakmai oktatás
  A szakma azonosító száma:
  5 0914 03 03

  OM azonosító:
  201 786