Skip to main content
Ügyfélkapu bejelentkezés
Ügyfélkapu bejelentkezés
PedagógiaGyógypedagógiai segítő munkatárs OKJ képzésSzakmai cikkek

A fogyatékkal élők számára a gyógypedagógiai asszisztens kapocs lehet a világ felé

By 2020.11.10.január 21st, 2024No Comments

A gondozás mintája sokszor generációkon át öröklődik. Aki úgy nőtt fel, hogy természetes volt számára a hozzátartozók ellátása, gyakran választja hivatásként más emberek segítését. Gyakori az is, hogy valakit az élete során egy meghatározó tapasztalat indított el a sajátos nevelési igényű gyerekek, fogyatékkal élők gondozása felé. A jó szakember kinyithat egy új ablakot, esélyt teremthet számukra, hogy kapcsolódni tudjanak a körülöttük lévő világhoz. Erre a hivatásra készülnek fel a Pannon Kincstár Gyógypedagógiai segítő munkatárs OKJ képzésének tanulói.

A legapróbb odafigyelés is elindíthat egy pozitív változást

A gyógypedagógiai asszisztens a különféle fogyatékkal élő emberek fontos segítőjeként működik. Általában ő az a szakember, aki a gyógypedagógus mellett a legbensőségesebb viszonyt alakítja ki a speciális intézményben lakó, vagy ott tanuló gyermekekkel és felnőttekkel. Nemcsak a mindennapi ügyeiket intézi, hanem támaszt és segítséget nyújt nekik az élet minden területén.

Akár bentlakásos, akár nappal látogatható intézményről beszélünk, a fogyatékkal élő fiataloknak és idősebbeknek hasonló igényeik és foglalatosságaik vannak, mint egészséges társaiknak. Ezek elvégzése azonban számukra többnyire hosszabb időbe telik. Ezért kell melléjük valaki, akivel könnyebben megoldhatják a felmerülő nehézségeket.

Egy jó szakember nemcsak segítő kezet nyújt, de kinyithat nekik egy új ablakot. Főleg a kicsik esetében a legapróbb odafigyelés is elindíthat egy pozitív változást, és még több esélyt teremthet számukra, hogy kapcsolódni tudjanak a körülöttük lévő világhoz.

Fizikai és lelki segítségnyújtás, gyógypedagógiai háttér

A gyógypedagógiai munka hosszú folyamatokból áll és az eredménye nagyban függ attól is, hogy ugyanazok a személyek vigyék végig. Ez nagyfokú elhivatottságot és kitartást igényel. Emellett nagy felelősséggel is jár, hiszen például egy sajátos igényű gyerek fejlődésében kulcsfontosságú lehet az őt gondozó személyek állandósága.

A gyógypedagógus mellett a segítő munkatárs is részt vesz a gyerekek mindennapjaiban, közreműködik a gyógypedagógiai munka előkészítésében. Segít a tanórai, a tanórán kívüli és az intézményen kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő személyek körében végzett nevelési, oktatási feladatokban; felügyeli, kíséri a tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez és tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában.

Bentlakásos intézményben dolgozva mindig ott van a fogyatékkal élő személyek közelében – ha kell reggeltől estig, felkeléstől a villanyoltásig.

A gyógypedagógiai asszisztens tehát fizikai és lelki segítséget nyújt, mindennapi ügyeket intéz, adminisztrál, részt vesz a foglalkozások lebonyolításában – és persze egyben a gyógypedagógus első számú segítője. Az ő, illetve a konduktor útmutatásait követve látja el a sajátos nevelési igény–specifikus, fogyatékosság–specifikus, gyógypedagógiai feladatokat.

Személyes érintettség vagy egy meghatározó élmény is adhat motivációt

Sokan a családból hozzák azt a történetet, amely elindítja őket a pályán. Egy otthon ápolt, gondozott családtag körül a közösség életének korábbi rendszere megváltozik. A napok új tevékenységek, új feladatok szerint szerveződnek, és az így megtapasztalt minta öröklődhet tovább. Aki úgy nőtt fel, hogy természetes volt számára a hozzátartozók gondozása, gyakran választja hivatásként más emberek segítését.
„Lehet személyes érintettség olyan formában is, hogy valaki a sérült gyermekéhez szeretne még közelebb kerülni úgy is, hogy többet akar tudni a problémájáról” – mondja Gyírkis Ágnes, a Budapesti Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola gyógypedagógiai tanára, a Pannon Kincstár oktatója. „Vannak olyanok is, akik azért választják ezt a szakmát, mert az életük során megtapasztaltak valamit, ami megérintette őket, és ez indítja el a sajátos nevelési igényű gyerekek, fogyatékkal élők gondozása felé.”

 

Sokféle irányból érkeznek jelentkezők a pályára

Vagyis a gondozás mintája öröklődhet akár generációkon át, de az életünk egy adott pontján is megérkezhet az elhivatottság. „Az, hogy kit, hogyan és milyen életszakaszában szólít meg a gyógypedagógiai pálya, nagyon eltérő lehet” – mondja Gyírkis Ágnes. „Sokféle élettörténettel, más-más motivációval és előképzettséggel érkeznek a tanulóink. Éppen ezért a képzés első szakaszában igyekszem úgy ötvözni az alapozó és szakmai részeket, hogy legyen egy egységes tudásbázis, amelyre közösen építkezünk.”

A jelentkezéshez ugyanis nem szükséges egészségügyi alapképzettség, bemeneti feltételként az érettségi bizonyítvány szerepel. A Pannon Kincstár OKJ Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzésén, Budapesten, rendszeresen indulnak csoportok.

Mivel sokan érkeznek úgy tanulni, hogy nincs magukkal hozott korábbi tapasztalatuk, fontos, hogy mielőbb képbe kerüljenek a szakterület feladataival, kihívásaival.

Aktualitások és az életből vett példák

Mivel több intézetvezető tanít óraadó tanárként, az iskola mindenkinek tud gyakorlati helyet biztosítani. Addig viszont, amíg a tanulók a gyakorlatban is megélhetik a tanultakat, nagy szerepe van az oktatók által behozott mindennapi tapasztalatok, esetek megosztásának. Ezt erősíti meg Gyírkis Ágnes is: „Igyekszem minél több gyakorlati példán, megélt helyzeten át bemutatni a tananyag egyes részeit. Így tudom közel hozni a tanulók számára a munkánk különböző aspektusait addig, amíg a való életben is megtapasztalhatják.”

A képzés során a leendő gyógypedagógiai segítő munkatársak felkészülnek arra, hogyan tudnak támogatást nyújtani a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyek általános nevelésében, oktatásában. Megtanulják, hogy asszisztensként mivel segíthetik az őket irányító gyógypedagógus, konduktor munkáját. Ez a tevékenység sokrétű lehet: közreműködnek a foglalkozások, programok előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában, emellett gondozási feladatokat is ellátnak majd.

Tudatos lépések

A gyógypedagógiai segítő munkatársak számára az egyik kulcsterület a kommunikáció. Egyrészt a munkájukat irányító és a velük együtt dolgozó más szakemberekkel folytatott rendszeres megbeszélések, egyeztetések során, másrészt a sajátos nevelési igényű személyekkel és családtagjaikkal. A kölcsönös tisztelet és tolerancia mindkét irányban alapvető feltétele az eredményes munkának, az erre való tudatos felkészülés pedig a képzésnek is fontos része.

Ugyanilyen fontos az elemző gondolkodás, a problémakezelési lehetőségek alapos kiértékelése. „Egyfajta gondolkodási struktúrát igyekszem átadni, amelynek mentén végig tudnak majd haladni, amikor egy gyermek problémájához közelítenek” – mondja Gyírkis Ágnes. „Abban szeretném segíteni a tanulóimat, hogy bármilyen helyzettel találkoznak, legyen a fejükben egy-egy lehetséges kiindulópont, egy megközelítési keret a megoldáshoz.”

Ezt a szemléletmódot támogatják az órai közös témafeldolgozások is. „Interaktív módon, szakmai beszélgetések formájában dolgozzuk fel a tananyagot. Arra biztatom a tanulókat, hogy tegyenek fel kérdéseket, vessenek fel problémákat és a válaszokat, megoldásokat együtt rakjuk össze. Az óra elején pedig mindig egy kicsit visszatérünk a korábban megbeszéltekre, hogy biztosan mindenki számára érthető legyen. Ugyanígy közösen vesszük végig a tételek anyagát is, amikor a vizsgára készülünk fel.”

A gyógypedagógiai asszisztensi munkához elsősorban pedagógia és szociológiai érdeklődés kell, bizonyos fokú pszichológiai irányultság és neveléstani alapismeretek, mindenek felett pedig sok empátia és emberség. Az is hasznos adottság és sokszor jól jön, ha a leendő szakembert foglalkoztatják a betegségek, azok kialakulása, az emberi test felépítése és a működésének titkai.

Hullámhegyek-hullámvölgyek és rengeteg szeretet

„A jó gyógypedagógiai munka alapja a megfigyelés és hogy mindig kellő alázattal forduljunk a másik ember felé” – emeli ki Gyírkis Ágnes. „Minden gyerek, minden fogyatékkal élő személy egyedi, és a kapcsolatépítést mindig ezt figyelembe véve kezdjük. A folyamat rengeteg apró megfigyelésből adódik össze, miközben egy SNI-s gyerek akár mindennap máshogy viselkedhet, más jeleket mutathat. Nekünk kell megtalálni a sok kis jel, sok kis megfigyelés alapján, hogy mivel tudjuk motiválni őt.”

A sikeres munkafolyamat alapja a kölcsönös bizalom kialakítása, nem csupán a gondozott személlyel, hanem a családtagjaival is. Ehhez pedig nélkülözhetetlen a megfelelő titoktartás. Ugyanígy nagyon fontos az együttműködés, a hatékony közös munka a gyógypedagógussal és más szakemberekkel, hogy a megfelelő módszerek kiválasztása és alkalmazása gördülékenyen működjön.

Az egyes szakterületek feladatköreit ismerni kell

Minden terület külön felkészültséget és gyakorlatot kíván, ezért a leendő segítő munkatársnak tisztában kell lennie a különböző a különböző fogyatékosságok jellemzőivel.

Teljesen más feladatok vonatkoznak például egy látássérült környezetben tevékenykedő gyógypedagógiai asszisztensre, mint aki az autisták, vagy a halmozottan fogyatékos emberek között dolgozik. A mozgássérültekkel való foglalkozásba például az is beletartozik, hogy kísérje és segítse őket rendezvényeken, színházban vagy más eseményeken. A beszédben korlátozottak esetében pedig érteni kell valamennyire a logopédiához, hogy hasznos segítője legyen a logopédusnak, amikor annak irányítása mellett valamilyen kijelölt feladatot végez a terápiás munka folyamán.

A folyamatos tanulás, a rugalmasság és az alkalmazkodóképesség ezen a pályán nélkülözhetetlen. Emellett fontos, hogy szoros szakmai kapcsolatban legyen a többi kollégájával, és nem utolsó sorban, azokkal a szülőkkel, akiknek a gyerekei állandó egészségügyi ellátásra szorulnak.

Sok intézményben várják az új szakembereket

A tanfolyam ideje alatt a közös felkészülés, együtt gondolkodás, egymás támogatása összehozza a Pannon Kincstárban tanuló csoportokat. Egymás közt és az oktatókkal is megmaradnak szakmai-baráti kapcsolatok. Ahogy Gyírkis Ágnes a saját oktatói munkájában megéli: „Minden csoportból maradtak aktív szálak, egyre bővül ez a kör és az évek alatt igazi jó emberi kapcsolatokká válnak.”

A gyógypedagógiai asszisztens OKJ végzettség birtokában pedig számos lehetőség kínálkozik. A végzett tanulók fejlesztőpedagógusként, gyermekvédelmi felelősként és szabadidőszervezőként is el tudnak helyezkedni. A speciális jellegű, bentlakásos intézmények mellett a különféle fogyatékkal élők számára fenntartott napközi otthonokban, iskolai közösségekben és szanatóriumokban is várják az elhivatott szakembereket.

Minden kapcsolódás rengeteg szeretetet ad

A gyógypedagógiai asszisztensi pálya valódi hivatás, amely rengeteg mély emberi tapasztalattal gazdagíthatja művelőjét. Kölcsönös tisztelet, empátia, kommunikáció – ezek a kulcsszavak. És persze a türelem, optimista hozzáállás, hiszen a fejlesztés eredménye ebben a szakmában előre alig-alig tervezhető. Viszont éppen ez a nehezen kiszámítható folyamat tudja hozna a legszebb pillanatokat, váratlan megoldásokat. És minden ilyen kapcsolódás rengeteg szeretetet ad.

Ahogy Gyírkis Ágnes fogalmaz: „A legnagyobb sikernek élem meg, ha egy gyerekhez utat találok. Egy nehéz helyzetben lévő személyhez sosem tudjuk előre, hogyan fogunk majd kapcsolódni. Nagy adománya ennek a pályának, hogy megtapasztalhatjuk ezt a rátalálást.”

Érdekel a képzés