BlogPedagógia

Együtt készülünk fel egy értő és segítő pályára

By 2019.02.28. augusztus 22nd, 2019 No Comments

Együtt készülünk fel egy értő és segítő pályára

A pedagógiai és családsegítő munkatárs két irányban segíti a pedagógiai munkát: részt vesz az oktatási feladatok előkészítésében és odafigyel a gyerekek igényeire, problémáira. Ezúttal azt járjuk körül, hogyan készít fel erre az összetett munkára a szakképzés.

Segítő szerepben iskola és család között című bejegyzésünkben foglalkoztunk vele, mit is jelent ez a  koordináló tevékenység a mindennapokban. A pedagógiai és családsegítő munkatárs dolgozhat óvodákban, iskolákban, egyéb köznevelési intézményekben. A munkáját felsőfokú végzettségű pedagógus irányítja, a vezetővel egyeztetve – így egy szakmai teamként működnek az intézményen belül. A keretet a tanrend és a belső szabályok, ütemezések adják, ezen belül viszont egy különleges szabadságfokkal jár a munkakör, hiszen támogató közegben kellő teret ad a saját kreativitásnak, egyedi módszereknek.

Felkészül: legújabb hallgatónk

A Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzésre jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány. A tanfolyam a Pannon Kincstárban félévente indul, nyolc hónapon át tart és hogy a tanórák látogatása munka mellett se jelentsen gondot, a képzés szombati napokon, 8:00 és 18:00 óra között zajlik.

„Csupa olyan oktatók vagyunk a csapatban, akik nyakig benne vagyunk a mindennapi gyakorlatban is. – emeli ki Földes Petra pedagógiai szakoktató, az Új Pedagógiai Szemle szerkesztője – Ha összeadjuk a szakmai tapasztalatunkat, teljesen lefedjük a gyermekkor életszakaszait, kisgyermektől egészen a kamaszkorig.”

A képzés további nagy erőssége, hogy minden hallgatónknak tudunk gyakorlati helyet biztosítani, annak köszönhetően, hogy több intézményvezető is óraadó tanárunk.

Eszköztár az iskolatáskában

Mivel a pedagógiai segítő munkatárs aktívan közreműködik az óvodai-iskolai tevékenységek, foglalkozások, tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában, nagyon fontos a mindezekre irányuló alapképességek megerősítése. Ilyen a köznyelvi és szakmai szövegek megértése, megírása, a témákhoz kapcsolódó információgyűjtés, a pontos adminisztratív munka és a megfelelő kommunikáció.

„A pedagógiai asszisztens egy különleges szereplő az intézmény és a családok között, ezért a képzésben igyekszünk megtámogatni azt a képességét, hogy minden irányban jól tudjon kommunikálni: a vezető, a kollégák, a gyerekek és a szülők felé is.” – hangsúlyozza Földes Petra.

Nagyon fontos, hogy mind a kommunikációjával, mind a pedagógiai munkát támogató tevékenységével jól tudja segíteni a gyerekeket, külön kiemelve a speciális nevelésű igényű és a hátrányos szociokulturális környezetből érkező tanulókat. Ahogy a pályán, úgy már a képzés során is kulcsfogalmak az elfogadás, az empátia, a tolerancia, a konfliktusok feloldása, a szakmai és etikai szabályok, értékek.

„Amit mindig kiemelek a hallgatóim számára, hogy a pedagógiai és családsegítő munkatárs nem lehet jelen a munkájában kritikai attitűddel. Értékelő hozzáállás helyett ÉRTŐ és SEGÍTŐ attitűdre van szükség. Ennek a megerősítésében igyekszem segíteni őket sok-sok tapasztalat és ismeret átadásával.” – mondja Földes Petra.

Közös tanulás, közös út

A képzés során összekovácsolódnak a csoportok. Erre ösztönöznek az oktatók is, hiszen a behozott tapasztalatok, ismeretek tovább növelik a közös tudástárat. „Bátorítjuk is a csapatokat, hogy egymás között osszák meg a tudást, hozzanak be minél több esetet, kérdést, amit aztán együtt feldolgozhatunk, hiszen ebből rengeteg pluszt kapnak mindannyian, és ehhez adjuk még mi oktatók a szakmai anyagokat.”

A közös felkészülés eredményessége a vizsgákon is látszik, az országos 4,38-as átlaghoz képest a Pannon Kincstár végzős pedagógiai asszisztensei 4,86-os átlaggal teljesítenek. A tapasztatok pedig azt mutatják, hogy a barátságok és a szakmai támogatás a képzés után is megmaradnak – egymáshoz és az oktatókhoz is gyakran fordulnak a napi munka során felmerülő kérdésekkel. Vagyis az egykori csoporttagok tovább kísérik egymást a közösen megalapozott pályán.

Érdekel a képzés

Földes Petra

szerkesztő, Új Pedagógiai Szemle