Skip to main content
Ügyfélkapu bejelentkezés
Ügyfélkapu bejelentkezés

Üdvözöljük a Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ Vizsgaközpontjának oldalán!

Vizsgaengedéllyel rendelkező vizsgaközpontunk több éve szervez szociális, egészségügyi és pedagógiai szakmai vizsgákat. Komplex rendszerű vizsgák esetében vállaljuk más képző intézmények csoportjainak vizsgáztatását, illetve egyéni jelentkező számára is biztosítjuk a vizsgázási lehetőséget.
Vizsgaszervezői tevékenységünk kiterjed a pótvizsga és a javító vizsga körére is.
A pótvizsgaidőpontokról és a pótvizsga díjakról vizsgaszervezőnknél tájékozódhat.
Rugalmas vizsgacentrumunk ügyfélközpontú működésmódja kiválthatja az NCSSZI, az ENKK, az NSZFH és az OFI állami intézményekkel történő együttműködést.

Szakmai vizsgatájékoztató
Vizsgaközpontunk 2014-től szervez szakmai vizsgákat olyan magánszemélyek számára, akik sikeresen befejezték szakmai képzésüket egy képző intézménynél, de nem tettek szakmai vizsgát vagy esetleg bizonyos vizsgafeladatot javítaniuk, pótolniuk kell. A vizsgára jelentkezők olyan vizsgacsoportokba csatlakozhatnak be, amelyeknek már pontos időpontjuk, jelentkezési határidejük van és még vannak szabad helyek.

A következőkben foglaljuk össze a vizsgaszervezés lépéseit. A folyamatábrát követően minden lépést részletesen is ismertetünk. Amennyiben kérdése merül fel, a kapcsolat menüben megadott elérhetőségeken készséggel állunk rendelkezésére.

A vizsgaszervezés folyamata:
Első lépés, hogy a honlapon megkeresse azt a szakmai vizsgát, amelyre jelentkezni szeretne. Ha kiválasztotta a vizsgacsoportot, akkor lehetősége van elküldeni regisztrációját.

A regisztráció után e-mailben tájékoztatjuk a tudnivalókról, határidőkről.

Kérjük, a szakmai vizsga első vizsgatevékenysége előtt 60 nappal nyújtsák be vizsgajelentkezési lapjukat, a vizsga mielőbbi előkészítése érdekében. Amennyiben a szakmai vizsga megkezdéséhez szükséges feltételeket biztosítottak, vizsgaközpontunk megkezdi a kért szakmai vizsga megszervezését.

A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei:

 • Vizsgajelentkezési űrlap kitöltése (A vizsgajelentkezési lapon a személyi okmányokban szereplő adatokat kérjük olvashatóan, pontosan feltüntetni, mert azok az adatok kerülnek majd be a bizonyítványba is.)
 • Határidőre megküldött, eredeti, aláírt jelentkezési lapot postai úton vagy személyesen a Közép-európai Szakgimnázium, Technikum és Szakképző Iskola vizsgaszervező központja számára (1056 Budapest, Váci u. 47.) szíveskedjenek eljuttatni.

A szakmai vizsga megkezdéséhez szükséges feltételek:

 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, (külföldön megszerzett végzettség esetén annak államilag elismert hiteles fordítása is)
 • szakképzés-ráépülés esetén a szakképzettséget igazoló bizonyítvány (külföldön megszerzett végzettség esetén annak államilag elismert hiteles fordítása is)
 • érvényes munkaköri orvosi alkalmassági megléte (amennyiben azt a szakmai és vizsgakövetelmény előírja)
 • szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
 • vizsgadíj teljesítése
 • tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás
 • a szakképesítés megszerzéséhez szükséges vizsgarészekhez kapcsolódó összes követelménymodul sikeres vizsgájáról szóló igazolás

Általános információk- Komplex vizsgára vonatkozóan:

A szakmai vizsgán a szakmai és vizsgakövetelményben előírt valamennyi vizsgafeladat értékelése külön-külön, 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel történik.
A vizsgázó végül az egyes vizsgafeladatokban elért teljesítménye alapján, súlyozással számolt egyetlen összesített osztályzatot kap.
Az osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1).
Az eredményes vizsgához a jelöltnek minden vizsgafeladaton legalább elégséges osztályzatot kell kapnia. Javítóvizsgát a jelöltnek abból a vizsgarészből kell tennie, amelyből elégtelent kapott.
A szakmai vizsgát követően átadjuk a szakképesítés megszerzéséről szóló bizonyítványt.

További tudnivalók:

A szakmai vizsgára személyi igazolványt, lakcímet igazoló igazolványt, eredeti bizonyítvány(oka)t hozzon magával!

Sikeres felkészülést és eredményes szakmai vizsgázást kívánunk!

Szakmai vizsgatájékoztató

Vizsgaközpontunk 2014-től szervez szakmai vizsgákat olyan képző intézmények számára, amelyek nem rendelkeznek vizsgaszervezési engedéllyel.
A következőkben foglaljuk össze a vizsgaszervezés lépéseit. A folyamatábrát követően minden lépést részletesen is ismertetünk.
Amennyiben kérdése merül fel, a megadott elérhetőségeken készséggel állunk rendelkezésére.

IGÉNYBEJELENTŐ LAP

A vizsgaszervezés folyamata:

A honlapról letölthető igénybejelentő lapon lehet megadni a szakmai vizsga adatait, illetve azokat az információkat, amelyek alapján el tudjuk készíteni a költségkalkulációt. Az igénybejelentő beérkezése után elküldjük az árajánlatot, amennyiben ezt a képző intézmény elfogadja, akkor az adott vizsgacsoportra szerződést kötünk és kiküldjük a díjbekérőt a vizsgáztatási díjról. Kérjük, a szakmai vizsga első vizsgatevékenysége előtt 60 nappal nyújtsák be minden vizsgázó vizsgajelentkezési lapját, a vizsga mielőbbi előkészítése érdekében. Amennyiben a szakmai vizsga megkezdéséhez szükséges feltételek biztosítottak, vizsgaközpontunk megkezdi a kért szakmai vizsga megszervezését.

A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei:

Vizsgajelentkezési lap kitöltése (A vizsgajelentkezési lapon a személyi okmányokban szereplő adatokat kérjük olvashatóan, pontosan feltüntetni, mert azok az adatok kerülnek majd be a bizonyítványba is.) Határidőre elkészült, eredeti, aláírt jelentkezési lapot postai úton vagy személyesen a PKT Közép-európai Szakközépiskola és Szakiskola vizsgaszervező központja számára (1056 Budapest, Váci u. 47.) szíveskedjenek eljuttatni!

Általános információk – Komplex vizsgára vonatkozólag:

A szakmai vizsgán a szakmai és vizsgakövetelményben előírt valamennyi vizsgafeladat értékelése külön-külön, 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel történik.
A vizsgázó végül az egyes vizsgafeladatokban elért teljesítménye alapján, súlyozással számolt egyetlen összesített osztályzatot kap.
Az osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1).
Az eredményes vizsgához a jelöltnek minden vizsgafeladaton legalább elégséges osztályzatot kell kapnia. Javítóvizsgát a jelöltnek abból a vizsgarészből kell tennie, amelyből elégtelent kapott.
Szervezze nálunk a vizsgáját, vegye fel velünk a kapcsolatot!

A szakmai vizsga megkezdéséhez szükséges feltételek:

– a vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány (külföldön megszerzett végzettség esetén annak államilag elismert hiteles fordítása is)
– szakképzés-ráépülés esetén a szakképzettséget igazoló bizonyítvány (külföldön megszerzett végzettség esetén annak államilag elismert hiteles fordítása is)
– érvényes munkaköri orvosi alkalmassági megléte (amennyiben azt a szakmai és vizsgakövetelmény előírja)
– szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
– vizsgadíj befizetése
– a képzés elvégzéséről szóló igazolás
– a szakképesítés megszerzéséhez szükséges vizsgarészekhez kapcsolódó összes követelménymodul sikeres teljesítéséről szóló igazolás
Kérjük, hogy a fenti dokumentumokat legkésőbb egy héttel az első vizsganap előtt juttassák el vizsgaközpontunkhoz!
Amikor minden vizsgázó esetében beérkeztek a fenti dokumentumok és információk, elküldünk egy részletes, írásos tájékoztatót a vizsga menetéről, fontos tudnivalókról.

Dokumentumok

HÁZIREND

Letöltés

SZMSZ

Letöltés

PEDAGÓGIAI PROGRAM

Letöltés

HATÁROZAT SZAKMAI VIZSGA MEGSZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ENGEDÉLYRŐL (2015. 05.)

Letöltés

HATÁROZAT SZAKMAI VIZSGA MEGSZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ENGEDÉLYRŐL (2015. 01.

Letöltés

HATÁROZAT SZAKMAI VIZSGA MEGSZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ENGEDÉLYRŐL (2014. 02.)

Letöltés

Komplex vizsgák

Az alábbi táblázatban találhatja azokat a szakmai vizsgákat, amelyekre fogadjuk a jelentkezéseket. Az itt található űrlapsegítségével tud regisztrálni a megfelelő vizsgára. Az adatlap elküldése még nem minősül jelentkezésnek a szakmai vizsgára!

Vizsgáink kizárólag KOMPLEX rendszerű szakmai vizsgák.

Vizsgák 2019. II. félév

ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI

Időpont

Szakma megnevezése

Szakmai vizsga díja

2019. szeptember
Jelentkezési határidő:
2019. július 1.

Gyógyszerkiadó szakasszisztens

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

Pedagógiai és családsegítő munkatárs

Óvodai dajka

70 000 Ft

45 000 Ft

45 000 Ft

35 000 Ft

2019. október
Jelentkezési határidő:
2019. július 31.

Gyógymasszőr

Szociális asszisztens

70 000 Ft

55 000 Ft

2019. november
Jelentkezési határidő:
2019. augusztus 31.

Fogászati asszisztens

Gyógyszerkiadó szakasszisztens

70 000 Ft

70 000 Ft

2019. december
Jelentkezési határidő:
2019. október 1.

Gyógyszertári asszisztens

Gyógymasszőr

Szociális gondozó és ápoló

70 000 Ft

70 000 Ft

55 000 Ft

ISKOLARENDSZERŰ

2019. október
Jelentkezési határidő:
2019. július 31.

Gyakorló ápoló

Ápoló

90 000 Ft
70 000 Ft
A jelentkezési határidő lejárta után beérkezett vizsga regisztrációt nem tudjuk figyelembe venni!

Miről is szól a Bizonyítvány-kiegészítő?

Europass bizonyítvány-kiegészítő eligazodást nyújt a külföldi munkaadók és képzőintézmények részére az OKJ-s szakképesítések között. A bizonyítványnál jóval részletesebb dokumentum alapján könnyebben fogadhatják el a Magyarországon megszerzett szakképesítést.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő tájékoztatja a munkáltatót vagy képzőintézményt a hazai OKJ-s szakképzési rendszerben bekövetkező változásokról és azok kompetenciákat érintő hatásáról, információkat ad a magyar munkavállalók itthon szerzett szakképesítéséről.

Mi van benne?

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő olyan információkkal szolgál az Ön szakképesítéséről, amelyek az eredeti bizonyítványban nem kerülnek kifejezésre:

 • Az adott képzésbe való belépési követelmények,
 • Megszerzett készségek és kompetenciák,
 • Osztályzási rendszer,
 • Továbbtanulás lehetséges következő szintje,
 • Gyakorlati és elméleti órák aránya,
 • Elvégzett óraszámok.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő nem helyettesíti az eredeti bizonyítványt és nem jelenti a végzettség automatikus elismerését.

Miért hasznos a Bizonyítvány-kiegészítő?

 • részletes információt ad a szakképesítésről
 • a magyar mellett angol, német, francia, olasz és spanyol nyelveken érhető el
 • pontos leírást nyújt a kompetenciákról és a szaktudásról
 • nyomon lehet követni benne a változásokat
 • képzések jobban összehasonlíthatóvá válnak

Az Europass bizonyítvány kiegészítő magyar nyelvű honlapja elérhető: itt

Egyéb dokumentumok:

Europass igénylő űrlap

Bizonyítvány-kiegészítő minta

Önéletrajz minta

 

Vizsga regisztráció

Ha megadja az adatait, kolléganőnk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot! Sok sikert kívánunk a vizsgához!

Csányi Miklós
vizsgaszervező

Elérhetőségeink:
06-1-577-8315
[email protected]

Ügyfélfogadási idő:
hétfőtől péntekig: 8:00-16:30
szombaton: 9:00-16:30

Cím: 1056 Budapest, Váci utca 47.
Telefon: 06-1-577-8311, 06-1/577-8315
E-mail: [email protected]